J. Verne Eserleri İçin Önsöz
J. Verne Eserleri İçin Önsöz

J. Verne Eserleri İçin Önsöz

     Bir eserin ünü ile yazarının ünü arasında aşağı yukarı bir denklik söz konusu olsa da, terazinin kefelerinin şaştığı da çok olur. Bazı adların ünü eserleri aşar, gölgeler, hatta eserle sahibi arasında yabancılaşmaya neden olan bir duvar oluşturur. Bu görüntü dünyanın en ünlü yazarları ile eserleri arasındaki ilişkide çok daha belirgindir. Örneğin; bir Dostoyevski denildiğinde, kaç kişinin yazarın eserlerinin birini ya da birkaçını anımsayacağı konusunda tahmin yürütmek bile mümkün değildir.
     Çocuk ve genç nesil kitapları söz konusu olduğunda da bu durum değişmemektedir ama bazen tam tersi de olabilir. Dünya klasikleri arasında en ön sıralarda yer alan Heidi ile Pollyanna’nın yazarlarının kimler olduğunu kaç kişi bilebilir?
     Çocukların, okudukları kitapların yazarlarının adlarını hatırlamamalarını, hatta hiç bilmemelerini de doğal karşılamak gerekir. Çünkü çocuklar okuduklarıyla ilgilenirler, okuduklarını yazanlarla değil. Ancak Jules Gabriel Verne bu genellemenin tam anlamıyla dışında kalan birkaç yazardan biridir. Genç olsun, yetişkin olsun onun adı eserleriyle birlikte anılmaktadır.
     Hayal gücünün sınırsız olduğunu ispat eden, keşfin ve öğrenmenin çekirdeğinin hayal etmek olduğunu gösteren Jules Gabriel Verne’in yediden yetmişe okunmuş ve okunuyor olması, edebiyata kapılarını kapatmış olanların bile kabul edebileceği bir gerçeklikte, hayal gücünün olağanüstü genişlik ve güzelliğiyle ortaya koyduğu eserlerin “yararlı” yapıtlar olduğunu kanıtlamaya yetmektedir.
     Jules Gabriel Verne’i hemen herkes okumuş ve onun bilgiye dayalı yüksek dehasının bir parçası olan o olağanüstü düşlere sürüklenme gücünü içinde hissetmiştir. Hiç abartmadan denilebilir ki, neredeyse bütün modern “fantastik” edebiyatın köklerinin derinliklerinde bu çok ünlü eserler yatmaktadır.
     Jules Gabriel Verne’in 100’ün üstünde eseri bulunmakta, bunların yarıdan fazlasının 2-3’er cilt halinde düzenlenmeleri nedeniyle kitap sayısı 200’e ulaşmaktadır. Onları; olağanüstü keşif ve seyahat romanları, kısa hikâyeleri, tiyatro ve opera oyunları, söylev, şarkı ve şiirleri, coğrafi, tarihi ve ilmi bilgileri içeren muhtelif eserler şeklinde gruplandırmak mümkündür. Eserlerin hemen hepsi, çağının ünlü ressamları ve gravür sanatçıları tarafından orijinal resimlerle bezenmiştir.
     Türkiye’de kitaplaşmış ilk Jules Gabriel Verne çevirisi 1875’te yayımlandı. Eski harflerle yapılan 32 adet çeviriyi, daha sonra çeşitli yayınevlerince gerçekleştirilen birçok çeviri izlemiştir. Bunların içerisinde yer alan ve değeri tartışılmayacak olan çevirileri bir yana ayıracak olursak, özetlene özetlene kısaltılmış, özgün resimlerden mahrum bırakılmış, çok küçük boyutlu Jules Gabriel Verne çeviri ve uyarlamalarının hemen hemen hepsinin çocuk kitabı basan yayınevlerince yayımlanmış bulunması, onun bugün için bir “çocuk kitapları yazarı” gibi algılanmasına yol açmıştır. Oysa Jules Gabriel Verne, çocuklardan ziyade hem gençlerin hem de yetişkinlerin sevdiği bir yazardır. Bu arada, ünlü yazarın öne çıkmış ve dünyanın her ülkesinde ortak kabul görmüş bazı eserlerinin durmaksızın basılıyor olmasının getirdiği sıkıntıların da Jules Gabriel Verne hayranlarında burukluk yarattığı da bir gerçektir.
     Okuyucularının takdirini kazanmış ve her zaman için bundan haklı olarak gurur duymuş olan Jules Gabriel Verne tutkunlarının uzun süren beklentilerine yanıt vermek amacıyla, özgün resimlerle donatılarak hazırlama çabasına girdiğimiz bu kapsamlı seriyi okurların beğenilerine sunmuş bulunmaktayız.
     Bu özel serinin beğenilmesi, okuyucuların ve özellikle Jules G. Verne hayranlarının, yazarın Türkiye’de henüz yayımlanmamış diğer benzer eserlerine de kavuşmalarının kapısını aralayacaktır.
     Sevgi ŞEN – Davut Yılmaz TEKİN