Basın Bildirisi (1)

B

BİR GİZLİ SERVİS MENSUBUNUN ANILARI–Çuvaldız-1 (Meslekte İlk Yıllar) Kitabı Hakkında Yazarının Yaptığı Açıklama:

     Millî İstihbarat Teşkilatı’nın eski bir çalışanı olarak, 1974 yılı sonlarından başlayıp, bir tarih süreci içerisinde gelişen çalışma hayatıma ait anılarımı yazmaya karar verdiğim zaman, “Meslekte İlk Yıllar”ı kapsayan ilk kitabımın önsözünde de özellikle belirttiğim gibi;
     “… Yaşadığım onca ciddi ve önemli olayın içerisinden birkaç mizah damlasını ayırıp okuyucuya ulaştırmak” ve “… Bizim gibi insanların da, o kadar ciddi işlerinin arasında birtakım güzel anıları olabileceğini anlatmak” ve yine “… Okuyucuların biraz olsun düşünürken gülümsemelerini istemekten başka bir amacım yoktu.
     Bunları yaparken amacımın; bir tarih yazmak, önemli birtakım olayların analizlerini yapmak (Sn. Mehmet Eymür’ün Analiz isimli kitabında yaptığı gibi), bir misyonun avukatlığını üstlenmek veya insanları etkilemek olmadığını ve mümkün olduğu kadar yer, isim ve sır vermeden, dokümante etmeden bu işi gerçekleştirmek istediğimi özellikle belirttim.
     Yukarıda söz konusu edilen prensiplerin dışında hiçbir özelliği olmayan kitabımın mizahi içeriğinden ziyade, eski bir MİT mensubunu, sıcaklığını her daim koruyan gündem maddeleri arasına alıp oturtmanın, şahsımdan ziyade, saygı duyduğum teşkilatımı ve eski çalışma arkadaşlarımı rahatsız edici ve hoşgörü sınırlarını zorlayıcı birtakım olaylara sebep olabileceğini düşündüğümden, ÜMİT YAYINCILIK ile karar altına almış olduğumuz prensip anlaşmasına göre, hiçbir şahıs, kurum ve kuruluşa, haber, röportaj, sözlü veya yazılı söyleşi, fotoğraf vs. olanağı tanınmadığını hatırlatmanın yararlı olacağı düşüncesindeyim.
     Kitabın yayımlanmasıyla birlikte, ilgi gösterip birkaç cümle ile de olsa satırlarında yer veren tüm basın camiasına teşekkürlerimi sunar, yetkili ve taraf olmadığım hususlarda beni mazur görmelerini dilerim.
Saygılarımla.

 

Yazar hakkında

Yazan: Yılmaz