13.1.2000 Tarihinde Savcılığa Verdiğim İfade
13.1.2000 Tarihinde Savcılığa Verdiğim İfade

13.1.2000 Tarihinde Savcılığa Verdiğim İfade

Ankara Basın Savcılığı: Hazırlık 99/2097 

İFADE SAHİBİ: Yılmaz Tekin-Rifat oğlu, 1948 doğumlu, Ankara ili Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, … … … adresinde oturur olduğunu söylemekle şikâyet evrakı ve ekleri okundu soruldu:

     Ben uzun seneler teşkilatta devlete hizmet verdikten sonra özel bir yerden 1997 yılının sonlarında emekli oldum. Geçmişte çalıştığım dönemlerde yaşadığım olayları ince mizah şeklinde yazmak amacı ile emekliliğimden de yararlanarak söz konusu kitabı yazdım ve yayınladım. Bu kitabı yayınlamadan evvel teşkilatta bazı üst düzey yöneticilerle de görüştüm. Kitabın taslağını da sundum. Daha doğrusu kitap yayınlandıktan sonra onların daveti üzerine kendileri ile görüşerek kitabı takdim ettim. Kendileri de bana gayet başarılı bir yapıt olduğunu belirterek kitaptan övgü ile söz etmelerine rağmen daha sonra en üst düzey yöneticisinin bu şekilde başvurusu beni son derece üzdü. Zira piyasada bu kitapla içeriği mukayese edilmeyecek şekilde ağır eleştirilerde ve bazı açıklamalarda bulunan kitaplar yığınla mevcuttur. Bu kitapların isimleri saymakla bitmez. Bu kitaplar serbestçe piyasada satılırken benim kitabımın toplattırılması ve hakkında soruşturma açılması beni son derece üzmüştür. Söz konusu kitap üzerinde ehil bir bilirkişi incelemesi yaptırıldığı takdirde Devlet Sırrı ile hiçbir ilgisi olmadığı, sadece kitabın ince mizah şeklinde bir derleme olduğu belirlenecektir. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. İlk defa yaptığım yayın denemesinden dolayı mağdur oldum. Mağduriyetimin önlenmesi, kitap toplatılma kararının geri alınmasını ve hakkımda açılan soruşturmanın kapatılmasını isterim, dedi. Yeniden söz alarak, yukarıda bir cümle yanlış anlaşılabilir. Ben kitap taslak halinde iken, 1997 yılının sonlarında kitabın içeriğini göstermek amacı ile teşkilatın ilgili birimlerine gittim. Ancak bir türlü görüşmek kısmet olmayınca kitabı bastırdım. Daha sonra anladım ki, teşkilattan emekli olanlar sadece personel daire başkanlığıyla muhatap olabiliyorlarmış. Yani ben yanlış adrese başvurduğum için bir ön görüşme yapılmamış oldu. Daha sonra doğru adresi bularak kitap basıldıktan sonra ilgililerle görüştüm, dedi. Beyanı okundu, beyanın doğruluğunu imzası ile tasdik etti. 13.1.2000 

Cumhuriyet Savcısı Levent TACER – Zabıt Kâtibi Demet BAYRAKTAR – İfade Sahibi Yılmaz TEKİN