4. Ağır Ceza Mahkemesi Kararı
4. Ağır Ceza Mahkemesi Kararı

4. Ağır Ceza Mahkemesi Kararı

T.C. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Tarihi: 13.04.2000 – Celse No: 2 – Sayfa No: 4-5

DURUŞMA TUTANAĞI 

Esas No  : 2000/00022
Başkan    : Mahmut Acar     – 0019717
Üye         : Esin Cömert        – 0024164
Üye         : Zuhal Parmaksız – 0026238
C.Savcısı: Cabbar Veziroğlu- 0020355
Kâtip       : Aysel Kandaş      – 0006578

                Sanıklar ile her iki sanık vekili Av. Emre İncüla geldi. Başka gelen olmadı, açık duruşmaya devam olundu.
                Her iki sanığın doğum ve sabıka kayıtlarının geldiği görüldü.
                Sanıklardan Soruldu:
                Gelen doğum ve sabıka kayıtları doğrudur, bize aittir dediler.
                Sanıkların iddianamedeki isimleri gelen kayıtlara göre C. Savcısı tarafından düzeltildi.
                Cumhuriyet Savcısından Soruldu:
                Tevsil tahkikat talebimiz yoktur, mütalaamızı vereceğiz dedi.

                İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaasında:
                Sanıklardan Yılmaz Tekin’in, Millî İstihbarat Teşkilatından emekliye ayrıldığı ve anılarını “Bir Gizli Servis Mensubunun Anıları” adı altında sorumlu müdürlüğünü sanık Ümit Gürtuna’nın yaptığı Ümit Yayıncılık adlı yayınevinde bastırdığı, bu kitapta devlete ait gizli belgeleri ifşa ettiğinden bahisle hakkında her ne kadar 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Yasası’nın 27. maddesine aykırı davranmaktan cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; kitap bütün olarak incelendiğinde, teşkilatta geçen bazı olayların ince mizah şeklinde anı olarak anlatıldığı, bu anıların devlet sırrını verme niteliğinde olmadığı, bu nedenle atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, oluşmayan suçtan her iki sanığın da ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi görüşündeyim dedi.

                Her İki Sanık Vekilinden Son Savunması Soruldu:
                Mütalaaya katılıyoruz dedi.
                Sanık Davut Yılmaz Tekin’den Son Savunması Soruldu:
                Diyeceğim yoktur dedi.
                Sanık Vasıf Ümit Gürtuna’dan Son Savunması Soruldu:
                Diyeceğim yoktur dedi.
                Sanıklardan Ayrı Ayrı Son Sözleri Soruldu:
                Sanık Davut Yılmaz Tekin, diyeceğim yoktur dedi.
                Sanık Vasıf Ümit Gürtuna, diyeceğim yoktur dedi.
                Dosya tetkik edildi, duruşmanın bittiği bildirildi.

                GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
                Unsurları gerçekleşmeyen atılı suçtan her iki sanığın da beraatlerine,
                Emanetteki kitapların karar kesinleştiğinde sanık D. Yılmaz Tekin’e iadesine,
                İlişkin isteğe uygun olarak, sanıkların ve vekillerinin yüzüne karşı, Yargıtay yolu açık olmak üzere ve oybirliği ile verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

                Başkan     Üye          Üye          Kâtip
                0019717   0024164   0026238   0006578