Basın Bildirisi (2)
Basın Bildirisi (2)

Basın Bildirisi (2)

     Ümit Yayınevi tarafından Kasım 1999 tarihinde yayınlanıp, 26.11.1999 günü Ankara 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi (1999/592) kararı gereğince toplatılan “BİR GİZLİ SERVİS MENSUBUNUN ANILARI-ÇUVALDIZ-1” isimli kitap hakkındaki basın açıklamasıdır:

  1. Anılan kitap hakkında; “2937 sayılı yasanın 27. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 198. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 5680 sayılı Basın Kanunu’nun 2950 sayılı kanunla değişik Ek-1 maddesi gereğince” verilen toplatma kararına, yine Ankara Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz reddedilmiştir.
  2. Bu kararlara istinaden kitabın yeni basılarının yapılarak tekrar yayınlanması artık hukuken mümkün olmayacaktır.
  3. Millî İstihbarat Teşkilatı’nın eski mensubu olup, anılarını üç cilt halinde aynı seri altında kaleme almış bulunan yazar Yılmaz Tekin ise, konu hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: “Her ne kadar buradaki hukuki gerekçelere katılmak mümkün ise de, bir gazetenin attığı başlıkta olduğu gibi, Devlet Sırrı İfşa Ediyor şeklindeki görüşü kabul etmek asla mümkün değildir. Zaten bu husus, bizzat MİT Müsteşarı Sayın Şenkal Atasagun’un açıklamasıyla düzeltilmiştir. Burada beni asıl üzen husus, benim de katıldığım haklı gerekçelere ve endişelere dayanılarak kitabımın toplatılmış olması değil, devlete ve onun yasal kurumlarına dil uzatmak, onları karalamak ve şahsımın giderek kalınlaşan bir çizgide kullanılmak istenmesidir. İşte bu husus, asla kabul edilebilecek bir durum değildir ve kitabımın önsözünde belirttiğim gibi, benim amacım da bu değildir! Bu kişilerin, eski mensubu olmakla gurur duyduğum bir teşkilatın ferdi olarak, ne olursa olsun bunlara müsaade etmeyeceğimi bilmeleri gerekir. İşte, esas sorun olarak gördüğüm bu gerekçeyle, aynı serinin ikinci ve üçüncü ciltlerini yayından çektiğimi, aynı şekilde, yayınevine telefon veya faksla ulaşarak beğenilerini ve duygularını dile getiren okuyucularıma, yine aynı tarz ve üslupla kaleme almaya çalışacağım, sıcak mesajlar içeren farklı yazılarımla teşekkür etmek istediğimi bildirmek isterim.”
  4. Ümit Yayıncılık, yazar TEKİN’in kitaplarını, bundan böyle de yayınlamaya ve daha geniş bir yelpazede okuyucuya ulaştırmaya devam edecektir.
    Saygılarımızla.