Toplatılan Kitapların İade Yazısı
Toplatılan Kitapların İade Yazısı

Toplatılan Kitapların İade Yazısı

T.C. Ankara Cumhuriyet Savcılığı Emanet Memurluğu
Sayı: 1999/5633
Konu: Kitapların İadesi

ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞINA

     Emanetimizde kayıtlı olup, aşağıda adı ve adresi yazılı şahıs ile ilgili ve kendisine iadesine karar verilen eşyayı almak üzere bir ay içinde memuriyetimize müracaat etmesi, aksi takdirde eşyanın satılacağı hususunun adı geçene tebliğ ile tebliğ tutanağının gönderilmesi için gerekli işlemin yapılmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.

     Emanet Memuru (imza)
     Davut Yılmaz Tekin
     (Adres)