Dünyaya 3 Boyutlu Bakış

D

     Coğrafya kitaplarındaki, atlaslardaki topoğrafik haritalardan alıştık; yeşil renkli yerler alçak, düzlük yerler, karanlık kahverengi bölgeler de volkanlar, dağlar, sıradağlar. Ama hepsi de düz görünüyor. Kahverengiyi dağ olarak algılamak için bir soyutlama işlemi gerekiyor. California Eyalet Üniversitesi’nden emekli coğrafya profesörü William Bowen, bu soruna bir çözüm bulmak için bilgisayarda dünyamızın çeşitli yörelerini gösteren 500 adet topoğrafya haritası oluşturmuş. Ekranın üzerinde verilen kıta isimlerinden birinin üzerine tıklayarak o kıtada bulunan ilginç yerlerin küçük görüntü setlerine ulaşıyor, görüntünün üzerine tıklayarak büyütebiliyorsunuz. Dağlar, ovalar, vadiler üç boyutlu olarak ortaya çıkıyor. Renk körü insanların bile karıştırmasına olanak yok.
www.geogdata.csun.edu/world_atlas/eindex.html

Yazar hakkında

Yazan: Yılmaz