Aslan, Eşek ve Tilki

A

     Aslan, eşek ve tilki birlikte avlanmaya çıkmışlardı. Her ne avlarlarsa aralarında pay edeceklerdi. Anlaşmanın şartlarına da hepsi uyacaklardı. Kocaman besili bir geyik ele geçirdiler; aslan pay etme işini eşeğe verdi. Eşek düşündü taşındı, anırdı ve bin bir güçlükle geyiği üç eşit parçaya ayırdı. Aslan eşeğin kendisine layık gördüğü parçaya o kadar sinirlendi ki, zavallı eşeğin üzerine atladı ve onu paramparça etti. Sonra pay etme işini tilkiye verdi.
     Tilki eşeğin başına gelenlerden o kadar korkmuştu ki, en ufak parçayı kendisine ayırarak gerisini aslana bıraktı. Aslan tilkinin bu hareketi karşısında çok memnun oldu. Yanına yaklaşıp, başını sıvazlayarak sordu:
     “Bu terbiye ve nezaketi nereden öğrendin akıllı tilki?”
     Tilki;
     ”Size gerçeği söyleyeceğim efendim,” diye yanıt verdi. “Bu terbiyeyi, şurada cansız yatan eşekten öğrendim!”

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi