Aslan, Eşek ve Tilki
Aslan, Eşek ve Tilki

Aslan, Eşek ve Tilki

     Aslan, eşek ve tilki birlikte avlanmaya çıkmışlardı. Her ne avlarlarsa aralarında pay edeceklerdi. Anlaşmanın şartlarına da hepsi uyacaklardı. Kocaman besili bir geyik ele geçirdiler; aslan pay etme işini eşeğe verdi. Eşek düşündü taşındı, anırdı ve bin bir güçlükle geyiği üç eşit parçaya ayırdı. Aslan eşeğin kendisine layık gördüğü parçaya o kadar sinirlendi ki, zavallı eşeğin üzerine atladı ve onu paramparça etti. Sonra pay etme işini tilkiye verdi.
     Tilki eşeğin başına gelenlerden o kadar korkmuştu ki, en ufak parçayı kendisine ayırarak gerisini aslana bıraktı. Aslan tilkinin bu hareketi karşısında çok memnun oldu. Yanına yaklaşıp, başını sıvazlayarak sordu:
     “Bu terbiye ve nezaketi nereden öğrendin akıllı tilki?”
     Tilki;
     ”Size gerçeği söyleyeceğim efendim,” diye yanıt verdi. “Bu terbiyeyi, şurada cansız yatan eşekten öğrendim!”