ADD Bozyazı Şubesi’nin Yılbaşı Yemeği Konuşması
ADD Bozyazı Şubesi’nin Yılbaşı Yemeği Konuşması

ADD Bozyazı Şubesi’nin Yılbaşı Yemeği Konuşması

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BOZYAZI ŞUBESİ’NİN YILBAŞI YEMEĞİ KONUŞMASI

       Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz,
       Tarih boyunca muhtelif insan topluluklarının gelişimine baktığımızda, bireylerin ideal yaşama ulaşmak uğrunda yapmaları gereken ilk şeyin, asgari müştereklerde birleşmek veya en azından bunun bilincine varmak olduğunu görmekteyiz. İnsanları böyle bir amaç uğrunda örgütlemek ve onları bir çatı altında toplayabilmek, bu konuda atılmış ilk adım olmaktadır. İşte biz, bunu gerçekleştirmeye çalışmaktayız…
       Biz şu anda, yurdun her tarafına yayılmış 530 şubenin en genci ve en yenisiyiz. Bunun içindir ki, diğerlerine göre daha çok çalışmak, bizden önceki değerli ve tecrübeli önderlerin yardım ve katkılarıyla idealimizdeki yerlere gelmek arzusundayız…
       Bugün, Büyük Atatürk’ün milletimize mal ettiği kavramlarının, ne yazık ki daha sonraki yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanan çalkantılı dönemler içerisinde değişik yorumlandığını, insanların her geçen gün değişebildiğini, birinin çıkıp; “Atatürk eğer yaşasaydı, bizim partinin saflarında yer alırdı!” diyebildiğini ve bunu hiç çekinmeden söyleyebildiğini, başka birinin, siyasi-ekonomik-ideolojik kavramları kendine göre tanımlayabildiğini, bir diğer kesimin ise, düne kadar sadece Mustafa Kemal olarak gördükleri şahsın, bugün Atatürk olarak ön plana çıkarılmasının en büyük şakşakçısı olabildiğini görüyoruz. Bunun gibi, aşılması gereken bir sürü engel, elenmesi, aydınlatılması ve anlatılması gereken bir sürü konu var. Evet… Görüldüğü gibi işimiz kolay değil!
       Kıymetli konuklar,
       Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bizler, aynı amaçlar doğrultusunda ve aynı ideallerle burada toplanmış ve bu mütevazı yemekte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Küçük, fakat değerli katkılarınızla grubumuzun her geçen gün büyüyeceğine ve yeni dallar, yeni filizler vereceğine inanıyoruz…
       Varlığınızla onur duyduk, sıcaklığınızla mutlu olduk… Hepinize afiyet olsun!
(31 Aralık 1997)