Terör Tırmanıyor mu?-gazete haberi
Terör Tırmanıyor mu?-gazete haberi

Terör Tırmanıyor mu?-gazete haberi

       Jandarma Genel Komutanlığı bir tamim yayımlayarak, bilhassa yol güzergâhı üstünde bulunan çeşitli tesisleri muhtemel soygun ve hadiselere karşı uyardı.
       6 Ocak 1986 tarihinde il ve ilçe jandarma komutanlıkları kanalıyla en küçük karakol komutanlıklarına kadar gönderilen tamimde “12 Eylül 1980 harekâtından sonra takibata uğrayan ve pasifize edilmiş durumda bulunan terör gruplarının, son günlerde bilhassa yol güzergâhları üzerinde bulunan akaryakıt tesisleri, benzin istasyonları, motel, lokanta, çayhane vs. gibi yerlere yönelik saldırılarının arttığından bahisle, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasını” istedi.
       “Mezkûr saldırılarda ideolojik bir yönün henüz tespit edilmemesine rağmen, toparlanma çalışmaları içerisinde bulunan grupların, sıkıyönetimin son olarak bazı illerden kaldırılmasını müteakip harekete geçmeye başladıkları, bu yüzden görev yapan personelin uyanık bulunması ve en yakın karakol komutanlığı ile irtibat kurması gerektiği” belirtildi.
(Ocak 1986)