Kaçak Sigaralar Kapış Kapış
Kaçak Sigaralar Kapış Kapış

Kaçak Sigaralar Kapış Kapış

       Başbakan ÖZAL bir taraftan “Yurda kaçak sigara girişini kestik” derken, Ankara’nın göbeğinde kaçak sigaralar paketi 1000 liradan kapış kapış satılıyor…
       Bunlar içerisinde Bulgaristan, Arnavutluk ve hatta Vietnam sigaraları bile var…
       Fiyatlarının pahalı olmasına rağmen, kalitesi nedeniyle tercih edilen yabancı sigaraların yurda kaçak girişini önleyen ve bu arada milyarlarca liralık gelirin memleket içinde kalmasını amaçlayan sigara ithalatı artık yön ve el mi değiştiriyor?
       Bir taraftan yerli sigara ile arasındaki fiyat farkının korunmasına çalışılırken, yabancı sigaraya yapılan zamlar az mı geldi, diye soran sigara tiryakileri; kısa bir süre önce bahis konusu tekellerin tehditlerini kulaklarında duyar gibi oluyorlar…
       Başkentin en merkezi yeri sayılan Kızılay Meydanı’nda ve buraya açılan sokak başlarında ufak tezgâhlar kuran satıcılar ise bağıra bağıra “ithal sigara” satıyorlar…
       Lucty Strike (USA), Bond Street (USA), 475 (VİETNAM), More (USA), Pogonu (BULGARİSTAN), Gent (ARNAVUTLUK), D S (ARNAVUTLUK), Sumer (IRAK), Monte Carlo (USA), Gitanes (FRANSA)…vs. marka sigaralar arasında bugüne kadar Türkiye’ye kaçak olarak hiç girmemiş markaları görünce şaşıran alıcılar ise, aralarında Bulgaristan, Arnavutluk ve hatta Vietnam sigaralarının bulunduğunu anlayınca hayret etmekten kendilerini alamıyorlar.
       Konu hakkında görüştüğümüz Tekel Başmüdürlüğü Kaçak Takibat Şefliği’nden bir yetkili “Doğrusu çok şaşırdım…” demiş ve “Bilhassa Amerikan menşeli sigaraların başta Kıbrıs olmak üzere değişik kanallardan Türkiye’ye sokulduklarını bildiklerini, ama bir Uzakdoğu ülkesinin, bir Arnavutluk’un ve bir Bulgaristan’ın sigarasının nasıl ve hangi yolla Türkiye’ye –üstelik son günlerde Bulgaristan ile aramızda meydana gelen olağanüstü durumlar göz önüne alınırsa– girdiğinin araştırma konusu yapılması gerektiğini…” ifade etmiştir.
       Mezkûr sigaraları ucuz bulduklarını söyleyen vatandaşlar ise: “Marlboro’dan artık bıkmıştık. Biraz da Monte Carlo içelim. Hiç olmazsa Galatasaray’ın Monaco zaferini hatırlar teselli buluruz…” demektedirler.

Gazete Haberi (Ankara, 27 Haziran 1989’da yazıldı – Yeni Yayın Gazetesi’nde 1 Temmuz 1989’da basıldı. Yıl:1 Sayı:3)