Çin Dış Politikasının Dünü ve Bugünü-deneme
Çin Dış Politikasının Dünü ve Bugünü-deneme

Çin Dış Politikasının Dünü ve Bugünü-deneme

SÖZE BAŞLARKEN:
       Komünizmin iktidara geçtiği ülkelerde ilk gerçekleştirdiği hareket, o ülkenin tarihini
yok etmek olmuştur. Bu trajedinin yaşandığı ülkelerden en büyüğü ise Çin’dir.
       Çin tarihi, geçmiş zaman içerisinde birçok özellikler göstermiştir. Milli birliğinin ve kültürel geleneğinin, siyasal değişmelere ve dış istilalara rağmen 3 bin yıllık bir geçmişi vardır. Başka uygarlıkları kendi bünyesinde eritmeye çalışan Çin; küçük bir devlet iken, bugün Avrupa kıtası büyüklüğünde bir alana ve 1 milyarı geçen bir nüfusa sahip olan ve uyguladığı kendine has kültürel ve ideolojik programlarla dünyanın ilgisini son yarım asırlık zaman içerisinde üzerine çeken büyük bir devlet olmuştur.
       Ancak; yazımıza başlarken de belirttiğimiz gibi, tarihi unutturulmuş bir toplumun yöneticilerinin uyguladıkları dış politikalarının seyrini çok gerilere gitmeden bir zaman çizelgesi içerisinde gözler önüne sermek, yeniden değerlendirilmesine fırsat tanımak ve ekonomik ilişkilerin siyasi yakınlaşmalara ağır bastığı günümüzde tarihi hatalara tekrar düşmemeyi sağlamak, kısacası Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikasının dünü ve bugününü özetlemek yazımızın esasını teşkil edecektir.

TARİHİ POLİTİK HEDEFLER:
       Dünyamızın iki süper gücü ve her iki bloğun önderi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin tutum ve amaçları; II. Dünya Savaşı’ndan itibaren oldukça açık bir biçimde bilinmiş ve anlaşılmıştır. Bu arada, kendi kültürel ve ideolojik programlarını uygulayarak 3’üncü büyük güç olarak milletlerarası platforma girmeye çalışan Çin’in evvelce perde arkasından yürüttüğü politikanın ve tespit ettiği hedeflerin aynı açıklıkla bilinmesi oldukça önem kazanmıştır. Artık dünya devletleri birbirlerine; “Çin’in temel politik hedefleri nedir, bunlarda bir değişiklik olacak mıdır ve bu değişiklikler ne ölçüde ve ne kadar sürekli olacaktır?” diye sormaya başlamışlardır.
       Çin’in hedeflerini şöylece sıralamak mümkündür;
       a) Belirli sınır problemlerinin çözümlenmesi ile topraklarının savunmasını ve sınırlarının güvenlik altına alınmasını sağlamak ve Çin’in bölünmez parçası saydığı bazı toprakları tekrar ele geçirmek,
       b) Amerika Birleşik Devletleri’nin ve komünist olmayan diğer ülkelerin nüfuzunu ele geçirip, artan Sovyet nüfuzuna karşı koyarak kendini Asya’daki en büyük güç durumuna getirmek,
       c) Komünist blok içerisindeki Sovyet nüfuzunun yerini, Çin nüfuzunun almasını sağlamak ve ileride dünya komünizminin lideri haline gelmek,
       d) Gerekirse ihtilâlci hareketleri destekleyerek, komünist olmayan devletlerin ve Sovyet Rusya’nın “Üçüncü Dünya Ülkeleri” üzerindeki nüfuzunu ele geçirmek, sosyal, politik ve ekonomik kalkınma konularında Çin’in örnek alınmasını sağlamak,
       e) Kendisinin bir süper devlet olmaya uğraştığını sezdirmeden, güçsüz ve az güçlü ülkelerin süper devletlere karşı davalarına ortak olarak dünya konjonktüründe çok önemli bir yer sağlamak, dolayısıyla Amerika ve Sovyetler Birliği’ne karşı birleşik bir cephe meydana getirmek,

NOT: Metin eksiktir. Ne yazık ki, aradan geçen 29 sene içinde bir yerlerde kaybolup gitmiştir…