Sanal Kimya Dersleri

S

       Kanadalı Kimya Profesörü Stephen Lower, basılı ders kitaplarını yeknesak ve yüzeysel bulduğundan kimya öğrencileri için alternatif bir sanal kitap hazırlamış. Kitaptaki 11 bölüm, ölçüm, kimyasal denge ve bağlanma gibi temel bilgileri içerirken, yeni bir bölüm atom yapısını irdeliyor. Negatif yüklü elektronların neden pozitif yüklü çekirdeğin içine dalmayıp çevresinde dolandığını merak edenler; yanıt için siteye hemen müracaat edebilirler.
www.chem1.com/acad/webtext/vitualtextbook.html

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz