Soru-Cevap Gökbilim

S

Hayır, bu düşündüğünüz gibi değil! Konu siyaset dışı, yani gökbilim! Böyle olunca da insanın merakına gem vurmak olanaklı değil. Kimi Venüs’ün gerçek rengini merak ediyor, kimi karanlık maddeden yapılı gezegenler ve gökadalar olup olmadığını? Soruyu yazıyorsunuz, astronomi master öğrencilerinden kurulu ekip yanıtlıyor. Tabii, cevaplayacağız diyorlarsa hemen de olmuyor! Yanıtın gelmesi bir haftayı bulabiliyor. Şimdiye kadar yanıtlanan yüzlerce soruyu da inceleyip gökbilim kültürünüzü artırıyorsunuz. Örneğin; yüzeyden bakılınca Venüs’ün sıcaktan eriyen kayalarının rengi kızıl, ama gezegenin büyük ölçüde sera gazlarından oluşan atmosferi oldukça yoğun ve yansıtıcı… Binaenaleyh, dünyadan bakıldığında gezegen sarı-beyaz renkte görünüyor.

http://www.curious.astro.cornell.edu/index.php

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz