Gelin Taşı Efsanesi (Pozantı/Adana)

G

     Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan genç bir ağa kızı bulunmaktadır. Babası gaddar ve kibirli bir insandır. Biricik kızının, kendisi gibi bir ağa oğlu ile evlenmesinden yanadır ve bu konuda kararlıdır. Fakat genç kız pınar başlarında gizlice buluştuğu ve gece gündüz hayalini kurduğu köyün çobanına âşıktır. Kalbi, kişiliği ne kadar güzel olsa da bir çobanı babasına kabul ettiremeyeceğini bilir; fakat ondan da asla vazgeçemez. Çünkü birbirlerini deli gibi sevmektedirler.
     Düğün günü gelip çattığında eşeklere çeyizler yüklenir. Millet davullar eşliğinde oyun oynarken, kız bir şekilde kaçmayı başarır ve çobanla yola koyulurlar. Devenin üzerinde gelinle çoban olabildiğince uzaklaşmaya çalışsalar da olaydan haberdar olan babası ve köylü âşıkların peşine düşer ve onları bulur. Köylülerin yaklaştığını gören kız yakalanacaklarını anladığında ellerini gökyüzüne açar ve Allah’a yalvararak dua eder: “Allah’ım, ya beni sevdiğimden ayırmayıp kuş olup uçur ya da bizi taşa çevir ki bizi ayırmasınlar,” derken deve üstünde gelinliğiyle kız, deve yularını çeken çoban önde oracıkta taş kesilirler.
     Bir söylentiye göre âşıkların kıyametten önce eski hallerine döneceklerine ve aşklarını özgürce yaşayacaklarına inanılır. Bu öykünün kökeni yıllardır Pozantı’da dilden dile dolaşan ve günümüzde bile gerçekliği savunulan bir efsanedir. Efsanenin geçtiği yer olduğu düşünülen “Gelin Taşı Kayalıkları”, Niğde yönünde, Çiftehan kasabasından birkaç kilometre sonra sağ taraftaki yamaçlarda görülmektedir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz