Tarih Diktatörleri Cezalandırır!..

T

       Son yüzyılın tarihinden bir şeyler öğrenebildiysek, özgürlükleri feda etmek ve kudretli bir devlet kurmak amacıyla, halkının her türlü özgürlüğünü ve insanca yaşama haklarını elinden alan diktatörlerin söylem ve savunmalarının ne kadar içi boş ifadeler olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bugün dünya, iktidara sahip olan, onu ne pahasına olursa olsun elinde tutmaya çalışan insanların ortaya attıkları planlı çalışmaların, sadece tahrip etmek ve egemen olmak için vücuda getirilmiş bir makineye esir olmaktan ve yandaş ve yaltakçılar hariç, tüm insanlara rahatlık ve huzur vermek, refah sağlamak yerine, tam aksine onları yalan vaatlerle kandırmaktan başka bir şey olmadığını –ne yazık ki birkaç ülke hariç– anlamış durumdadır.
       Özgürlükleri feda etmek prensibi üzerine kurulmuş tüm siyasi ve iktisadi sistemlerin, insanların yaşam seviyesini alçaltmaktan, umursamaz bir yönetim kademesi kurmaktan ve halkı korku içinde yaşatmaktan başka bir sonucu olmamıştır. Demokrasi ile alay edenler ve ona üstün çıkmaya çalışanlar, kendi halkına savaş tedirginliğinden başka bir şey veremediler.
       Totaliter yönetimler sonuçta kaybetmeye mahkûmdur. Örneğin Hitler, kurduğu yönetimin en az bin yıl süreceğine saplantı derecesinde inanıyordu. Oysa tarihsel süreci şöyle bir tetkik etmiş olsaydı, eski Mısır firavunları gibi zalimlerin, kendi mezar taşları hariç, geriye hiçbir şey bırakmadıklarını öğrenmiş olurdu…

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz