Protez Diş Kullananlara Öğütler
Protez Diş Kullananlara Öğütler

Protez Diş Kullananlara Öğütler

     – Bütün diş protezlerin bazı sınırları vardır. Kusursuz biçimde hazırlansalar bile gerçek dişlerin yerini tutmazlar.
     – Bazen protez, kullananda, ağza sıkıca yapışmış ya da fırlayıp çıkacakmış duygusu uyandırır. Bu durum, günün bazı anlarında dokulardaki kan dolaşımının değişiklik göstermesinden kaynaklanır.
     – Protezin takılmasından sonra tükürük salgısında belirgin bir artış olur. Bu olay takma dişe, yani ağza alınan yabancı maddeye karşı tepkinin bir sonucudur. Takma dişe alışıldıkça tükürük salgısının üretimi de eskiye döner.
     – Dış görünümde bir ölçüde değişikliğin olması kaçınılmazdır. Sözcüklerin söylenmesinde değişiklikler, ağızda bir doluluk hissi ortaya çıkabilir. Bütün bunlar zamanla ortadan kalkacak, yeterli uyum sağlanacaktır.
     – Alt protezden çok üst proteze alışmak iki nedenden ötürü daha kolaydır: 1) Üstçene kemiği hareketsizdir ve alt çeneye göre daha geniştir. 1) Altçene kemiği hem sözcüklerin söylenmesinde, hem de çiğneme sırasında sürekli hareket eder. Dil alt proteze dayanarak oynamasına neden olur.
     – Protezi tutan dokuların değişmesi, büzüşerek küçülmesi, protezin zamanla yerine iyi bir biçimde oturmasını engeller. En belirgin değişimler ilk yedi aylık dönemde gerçekleşir.
     – Öksürme ve hapşırma protezi yerinden oynatabilir ve dışarı kaymasına neden olabilir. Bu istenmeye duruma engel olmak için öksürme ve hapşırma sırasında ağzı mendille kapatmak iyi bir alışkanlıktır.
     – Alt protezin temizliği sırasında, protez kesinlikle avuç içinde tutulmalıdır. Çünkü kaza sonucu elden kaydığında, tutmak isterken protezin sıkıca kavranması kırılmasına neden olabilir.
     – Protezin biçimini bozacağı ya da yapıldığı maddeye zarar verebileceği için, temizlik sırasında kesinlikle sıcak sudan kaçınılmalıdır.
     – Gerçekçi olmak, doğal dişlere sahipmişçesine sakınımsız olacaktır. Besinler küçük lokmalara ayrılmalı, sert yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
     – Protezin damaktan kurtulma olasılığına karşı, ön dişlerle ısırmaktan kaçınılmalıdır.
     – Protez, doğal dişlerle çiğneme olasılığının üçte birini karşılar. Bu farkı bilerek dikkat etmek ve kötü sonuçlarından kaçınmak için beslenme alışkanlığını değiştirmek gerekir. Sert ve yapışkan yiyeceklerden, kuru incir gibi sert taneli besinlerden kaçınılmalıdır.
     – Protezin temizlenmesi sırasında önlem olarak lavabonun suyla doldurulması önerilir. Suyla doldurulmuş bir kap da aynı işi görür. Böylece protez düşürülürse bile, su kırılma olasılığını ortadan kaldırır.
     – Protezin üzerine oturduğu dokuları dinlendirmek çok önemlidir. Gün boyunca protezin en az 8 saat yerinden çıkarılması gerekir.
     – Yalnızca olası kazaları önlemek için değil, uyurken ağzın alışılmışın dışındaki hareketlerinden ötürü, takma dişleri gece yatarken çıkarma alışkanlığı edinilmelidir.
     – Ağızdan çıkarılan protezin mikrop öldürücü bir madde içeren suda bekletilmesi önerilir.
     – Protezin yapıldığı reçineli maddenin yüzeyinde küçük girintiler vardır. Bu girintiler kolayca bakteri plaklarıyla dolar. Protezleri mikrop üreten bir ortam olmaktan çıkarmak için günlük temizlik çok önemlidir. Eczanelerde satılan özel hazırlanmış kaplar ve çözeltiler, takma diş kullananlara büyük kolaylık sağlar.
     – Sürekli ağrı duyulması durumunda, protezin baskı yaptığı düşünülen yerleri törpülemeye çalışmak ya da zımparalamak hatalı bir davranıştır. Bunun yerine diş hekimine başvurmak çok daha yerinde olacaktır.
     – Protezle ilgili her türlü sorun karşısında mutlaka diş hekimine gidilerek gerekli kontrollerin yaptırılması gerekir.

     (Orhan Dirkeç-Diş Hekimi)