1 Nisan Şaka Günü İçin İki Açıklama
1 Nisan Şaka Günü İçin İki Açıklama

1 Nisan Şaka Günü İçin İki Açıklama

       BİRİNCİ AÇIKLAMA:
       Nisan ayı takvimlerde boy göstermeye başladığı ilk gün, hemen herkeste muzır bir ifadeyle alır başını gider… Kimi yapılan 1 Nisan şakalarının mağduru, kimi de yaptığı şakanın verdiği keyifle baharın gelişini bir başka biçimde birbirine müjdeler. 1 Nisan şakası bu denli yaygın, bu denli bilinen bir olgu olmasına rağmen, nereden ve nasıl doğduğunu hiç merak ettiniz mi?
       1564 yılında Fransa Kralı 9. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1’inci gününe alır. Daha önce Avrupa’da yaygın olan yıl başlangıcı ise Mart ayının 25’inci günüdür. O zamanki iletişim şartlarında 9. Charles’ın bu kararı fazla yayılamaz ve halkın çoğunluğu yeni takvimi öğrenip uygulayamaz. Bu kararı duyup uygulayanlar dışında bir de geleneklerine bağlı kalarak protesto amacıyla eski âdetlerine devam edenler vardır. Bütün bu nedenler Fransa’da yeni yıl kutlamalarını, iki ayrı tarihe dönüştürür. Yeni takvimden haberdar olmayanlar 1 Nisan’da partiler düzenler ve hediyeler alıp verirler. Diğerleri ise onları “Nisan aptalları” olarak nitelendirirler. 1 Nisan’a “bütün aptalların günü” adını yakıştırırlar. Bu günde, diğerlerine sürpriz hediyeler vererek, yapılmayacak partilere davet ederler ve gerçek olmayan haberler üretirler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olması kararlaştırıldığında, Fransızlar “1 Nisan” gününü, kendi kültürlerinin parçası görerek, bu şaka anlayışını devam ettirirler. Ama bu şakalaşma günü zamanla Fransa ile sınırlı kalmaz, bütün dünyaya yayılır.
       1 Nisan şakalarının sembolünün “Nisan Balığı” olmasının nedeni ise, Mart ayının sonlarına doğru, Güneş’in Balık Burcu’nu terk etmesi olarak biliniyor.
       Tün dünyanın “şaka günü” ilan ettiği 1 Nisan, Türkiye’de de ilginç şakalarla uzun yıllardır kutlanıyor.
       Kimimizi kızdıran, kimimizi şaşırtan, hatta kimimizin de kabul etmek istemediği şaka hikâyeleriyle dolu 1 Nisan’ı bir kez daha geride bırakacağız. Umarız yaşanılan her olumsuz şey de 1 Nisan şakası gibi gelip geçici olur…

       İKİNCİ AÇIKLAMA:
       Alçakların Günü: Bugünkü İspanya sekiz asır boyunca Endülüs adıyla İslâm memleketi olmuş, Endülüs medreselerindeki tıp ve teknoloji konusundaki araştırmalar Avrupa medeniyetinin temelini oluşturmuştur. Endülüs’te Yahudi ve Hıristiyanlara dinî özgürlük tanınmış, ayrıcalıklı bir sulh ve selâmet yaşanmıştır.
       Fakat sekiz asır sonra Haçlılar birleşerek Endülüs’e saldırdılar. Uzun süren mücadeleler sonucu Endülüs Müslümanları Granada civarındaki birkaç kaleye hapsolup kaldılar. Haçlı ordusunun komutanı 31 Mart gecesi bir elinde Kur’an, diğer elinde İncil olduğu halde kale burçlarına yaklaşıp şöyle dedi: “Şu iki kitap adına yemin ederim ki bu akşam teslim olursanız size hiçbir zarar verilmeyecek!”
       Müslümanlar verilen söze güvenip teslim olmaya karar verdiler. Fakat ertesi sabah, yani 1 Nisan sabahı kaleye giren Haçlılar Müslümanları öldürmeye başladılar. Verdikleri söz kendilerine hatırlatıldığında da şaka yaptıklarını söylediler. O günden beri, 1 Nisan tarihini Hıristiyan dünyası “şaka günü” olarak kutlamaktadır.

       SON SÖZ:
       1 Nisan Şaka Günü için yapılan iki açıklamayı sizlere sunduk. Bunların her ikisi de doğru olmayabilir. İçlerinden sadece biri doğru olabilir. O zaman ne yapacağız? Her iki açıklamayı da okuduktan sonra bir an için düşüneceğiz; tarihi bilgilerimizi derleyip toparlayacağız; aklımızı, mantığımızı kullanacağız; verilmek istenilen mesajların amaçlarını ortaya koyacağız; doğruluk derecelerini değerlendireceğiz; sonra oturup bir karar vereceğiz. Hadi bakalım kolay gelsin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir