BUGÜN 24 NİSAN ?
BUGÜN 24 NİSAN ?

BUGÜN 24 NİSAN ?

BUGÜN 24 NİSAN – AKSİNİ DÜŞÜNEN ERMENİ VE DİĞER DÜNYA HALKLARINI TENZİH EDEREK; SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM GÜNÜNÜ KUTLAYANLARA, DİLE GETİRENLERE, ŞU VEYA BU ŞEKİLDE ONAYLAYANLARA, KONUNUN YALANCILARINA, YALTAKÇILARINA, ÇIKAR ÇEVRELERİNE LANET OLSUN… HEPSİNİ NEFRETLE KINIYORUM!..

Sitemin “Ben de Yazdım” kategorisinde yer alan “Araştırmak İstemiyoruz!” başlıklı yazımda (28 Mart 1981 tarihli Türkiye Gazetesi’ndeki köşemde yayımlanmıştır) bu konuya bir nebze değinmiş ve sözlerimi “Çünkü biz, ARAŞTIRMAK İSTEMİYORUZ!” diye bitirmiştim. Ama ben araştırdım…
Bir MİT mensubu olmanın verdiği dürtü ile bu konuyu, iç ve dış kaynaklardan detaylı bir şekilde araştırdım. Ve elde ettiğim bilgileri, yine sitenin aynı kategorisinde yer alan “ERMENİ DOSYASI” şeklinde tertipledim. 9 Bölüm halinde tefrika edilen bu dosya da, Türkiye Gazetesi’nin 1-10 Şubat 1986 tarihleri arasında yayımlandı. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin bu her iki yazıyı da okumasını içtenlikle tavsiye ederim. Boş bilgiler değildir…
Gelelim bugün için söyleyeceğimiz gerçeklere? Önce şu soruyu sorarak başlamak istiyorum:
* 1915 yılında neden binlerce Ermeni ve Türk öldü?
   1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeniler, Taşnak ve Hıncak adlı parti çeteleri oluşturup Doğu Anadolu’daki Türk köylerini basıp orada yaşayan köylüleri katletmiştir. Bu Ermeni çetecilerin hedefi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ve Almanlara karşı savaşan İngiliz, Fransız, Arap ve Rus askerlere yardım etmekti. Ruslar ve Fransızlar Ermenileri ikna etmek için onlara Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında kurulacak “Büyük Ermenistan” adlı bir devletten söz etmişlerdi. Bu devleti gerçekleştirmek için Ermeniler Osmanlılara karşı ayaklanmışlar ve çoğu Türk ve Kürt olmak üzere toplamda 523.000 Osmanlı vatandaşını katletmişlerdi.
    Bu olayları durdurmak için Osmanlılar (özellikle Talat Paşa) Doğu Anadolu’daki Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu’nun vilayeti olan Suriye’ye tehcir etme kararı vermiştir. Osmanlılar bu arada Doğu Anadolu’da, Sarıkamış’ta Ruslara karşı büyük mücadele veriyordu. Bu nedenle Doğu Cephesi’nden Suriye’ye düzenlenen Ermeni tehciri düzenli şekilde gerçekleşmedi ve yorgunluk, hastalık, hava şartları ve açlık nedeniyle ölen Ermenilerin sayısı çoğaldı.
    Ermeni ölü sayısı tam olarak belli değildir. Bilinen çevreler ise 1,5-2,5 milyon (ki bu rakam geçmişten günümüze her sene bilinçli olarak arttırılmaktadır) arasında Ermeni öldüğünü iddia etmektedir. Ancak 1914’te, yani bu olaylardan tam bir yıl önce, Osmanlı nüfus idaresine göre yaklaşık 1,3 milyon Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı vardı. Bu yüzden Justin McCarthy, Bernard Lewis ve Andrew Mango gibi ünlü tarihçilerin “Birinci Dünya Savaşı’nda, Ermeni tehciri dahil, en fazla 300.000 Ermeni ölmüştür.” Sözleri gerçeği daha doğru yansıtmaktadır.
Malûm çevreler, Ermeni tehcirini “soykırım”, “katliam” ve “genosid” olarak nitelendirmek ve bunu beyinlere bu şekilde kazımak istemişlerdir. Aslında bu Ermeni tehciri kesinlikle böyle anılmaması gerekir. Şöyle ki:
* Ortada bir katliam veya soykırım emri veren ve uygulayan yoktur, sadece “Doğu Cephesi’ndeki isyancıları Suriye’ye tehcir edin” talimatı vardır. Tehcir sırasında yorgunluk, hastalık, olumsuz hava şartları ve açlık nedeniyle ölen Ermenilerin sayısı çoktur, fakat bunlar düzensizlik yüzünden ölmüştür, düzenli bir katliam sayesinde değil!
* Soykırım, “Bir halk veya milleti yok etmek” demektir. Ermeni meselesine ve olaylara bakarsak, Osmanlılar böyle bir şey yapmak istememiştir.
* Osmanlılar bütün Ermeni halkını Suriye’ye sürmemiş, sadece Doğu Cephesi’nin 6 vilayetinde yaşayan Ermeni isyancı Taşnak ve Hıncak üyelerini tehcir etmiştir.
* Osmanlılar diğer vilayetlerdeki Ermenilere dokunmamıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük vilayetlerde yaşayan Ermeniler rahat bırakılmıştır.
* Osmanlıların amacı Ermeni isyancıları yok etmek değil, onları Suriye’ye tehcir etmektir. Bu yüzden Suriye ve Lübnan’da şu anda bile binlerce Ermeni vardır.
* Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yıllardır “Devlet Arşivleri”ni dünya tarihçilerinin yararlanması ve konuyu aydınlatmaları için kaynak olarak kullanmaları konusunda çağrı yapmış olmasına rağmen, malûm çevreler ve karşı taraf savunucularından tek bir kimse dahi çıkmamıştır. Bu da onların samimiyet derecelerinin en güzel ifadesidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde halen 70.000 civarında Ermeni kökenli Türk vatandaşı yaşamaktadır. Ermenilerin dini lideri (Ermeni Patriği) bile 1453’ten beri İstanbul’da oturmaktadır. Ermeni Patrikliği’nin Türkiye’de yüzden fazla Ermeni kilise ve okulu vardır. Ayrıca Ermenilerden Osmanlı döneminde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi, 11 başkonsolos yüksek devlet görevlerinde bulunmuştur.
Görüldüğü gibi, Osmanlılar ve daha sonraki T.C. hükümetleri, Ermenilere her zaman iyi ve insanca davranmayı sürdürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nda, Doğu Anadolu’da Ruslara yardım eden ve 523.000 vatandaşı katleden Ermeni isyancı Taşnak ve Hıncak üyelerini bile katletmeyen Osmanlılar, onları sadece Suriye’ye tehcir etmekle yetinmişlerdir. Ermeniler ise, 1973 yılında kurdukları ASALA terör örgütü eliyle, başta 17 diplomat olmak üzere 100’den fazla Türk’ün kanına girmişlerdir.

Takdir; beyni sulanmamış, aklı başında, vicdanlı dünya vatandaşlarınındır!..