Serebral Palsi Hastalığı
Serebral Palsi Hastalığı

Serebral Palsi Hastalığı

     Gelişmiş ülkelerde her bin çocuktan yaklaşık 2’sinde, ülkemizde ise her bin çocuktan 4’ünde görüldüğü belirtilen Serebral Palsi hastalığı hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Günümüzde Serebral Palsi, bir hastalık tanımından öte genel bir kapsayıcı terim olarak kullanılmaktadır. Çocuklarına Serebral Palsi tanısı konulmuş ailelerin konu hakkında bilgilenmeleri, çocuklarının rehabilitasyonu ve günlük yaşamda bağımsız olabilmeleri için son derece önemlidir. Bebeklik dönemi veya çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan SP hastalığı hakkındaki sorularımıza uzmanların verdikleri yanıtlar ise şöyle:
     Serebral Palsi Nedir?
     Serebral Palsi (beyin felci), bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan ve vücut hareketlerini ve kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan (spastik, atastik, atetoid ve karma SP) herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. SP görülen çocukların çoğunluğu bu bozuklukla doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir.
     Serebral Palsi’nin Belirtileri Nelerdir?
     SP’nin ilk belirtileri, genellikle çocuk 3 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar. Çocuklarda güçsüzlük, sertlik, yavaşlık, titreme ve denge bozukluğu gibi pek çok sorun gözlenebilir. Sorunlar hafiften ağıra değişiklikler gösterebilir. Hafif tip serebral palsi’de, çocukların bir kol veya bacağında belli belirsiz bir acemilik vardır ve çoğu kez tanı güçlüğü yaşanır. Ağır tiplerinde ise, günlük yaşam aktiviteleri sırasında çok ciddi güçlükler yaşanır. En yaygın olanları istemli hareketler sırasında kas koordinasyonu eksikliği (ataksi), kaslarda katılık ya da sıkılık ve abartılı refleksler (spastisite), tek ayağını ya da bacağını sürüyerek yürüme, ayakuçlarında yürüme, eğilerek yürüme ya da makaslayarak yürüme. Aşırı katı ya da aşırı gevşek kas tonusudur.
     SP’nin Nedenleri Nelerdir?
     Serebral Palsi doğumdan önce, doğum sırasında ya da doğumdan kısa süre sonra meydana gelen beyin hasarından kaynaklanır. Çoğu vakada beyin hasarına neyin neden olduğunu ya da ne yapılsaydı hasarın önlenmiş olacağını hiç kimse bilemez. Bazen bebeğin beynindeki hasar, bebek henüz anne karnındayken meydana gelir. Hasar bir enfeksiyondan ya da annenin zarar gördüğü bir kazadan kaynaklanmış olabilir. Annede söz konusu olan yüksek kan basıncı ya da diyabet gibi tıbbî problemler de bebekte sorunlara sebep olabilir. Doğum sırasında bebeğin yeterli oksijen alamaması ya da doğumun zor gerçekleşmesi sonucu bebeğin beyninde hasar meydana gelmesi gibi problemler yaşanabilir. Doğum sonrası problemler, bebek aşırı erken doğduğu (prematüre doğum) ve bedeni anne karnının dışında yaşamaya hazır olmadığı takdirde görülebilir. Beyin doğumdan sonra da gelişmeye devam ettiğinden, doğru zamanda doğan bebeklerin beyninde bile beyin hasarına yol açan enfeksiyonlar ya da kanamalar görülebilir.
     SP’nin Tedavisi Var mıdır?
     SP hastalığının tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir, fakat tedavi genellikle çocuğun becerilerini geliştirir. Yetersizlikleri doğru şekilde tedavi edildiği takdirde, pek çok çocuk normale yakın bir yetişkin yaşamı sürebilir. Genel olarak, tedavi ne kadar erken başlarsa çocukların gelişimsel yetersizliklerinin üstesinden gelme şansları ya da onları zorlayan görevlerin altından kalkmak için yeni yollar öğrenme şansları o kadar yüksek olur. Tedavi muhakkak konusunda uzman bir ekiple devam ettirilmelidir. Ekipte çocuk doktoru, çocuk nöroloğu, fizyoterapist, özel eğitim öğretmeni, konuşma terapisti ve psikolog olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir