İstihbarat Notları (İstihbarat Kaynaklarının Tarihsel Gelişimi)

İ

     Amerikan İç Savaşı’nda (1861 Kuzey-Güney Savaşı), balonlar istihbarat elde etmek amacıyla kullanılmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nda;
* Telsiz muharebe alanına girmiş, sinyal istihbaratı başlamıştır.
* Fotoğraf/Foto istihbaratı kullanılmaya başlanmıştır.
* Havacılık alanındaki gelişmeler, yatay ve dikey boyutta görüntü istihbarat yeteneğini genişletmiştir.

     İkinci Dünya Savaşı’nda;
* Elektronik alanında, telsiz, uçak seyrüsefer sistemleri ve radarın keşfi, deniz ve kara stratejisini, dolayısıyla istihbaratın temin edilmesini, zaman ve mekân bakımından önemli ölçüde etkilemiştir.
* Muhabere ve Elektronik istihbarat (SIGINT) sürekli gelişerek, taktik/operatif sahalardan stratejik boyuta kadar uzanan bir gelişme kaydetmiştir.
* Çok objektifli, geniş açılı hava keşif kameraları uçakların ana gövdelerine monte edilmiştir.
* Gece harekâtında, termal infrared ve radar sensörleri hedef teşhis ve tanımlamalarında kullanılmıştır.

     İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra;
* Soğuk savaş sırasında en önemli gelişme, uzayın istihbarat amaçlı kullanılmasıdır. Uzay İstihbaratı;
* Nükleer silahlar
* Füze teknolojisi
* AR_GE faaliyetleri, üzerinde yoğunlaşmıştır.
* Silahsızlanma girişimleri, silah indirimlerinin uzaydan kontrolünü gerekli kılmış, keşif ve istihbarat uydularının aldığı görüntü ve fotoğrafların anında aktarımı gerçekleştirilmiştir.
* Körfez Savaşı’nda, komuta-kontrol sistemlerine, uçak ve helikopterlere, gece ve her türlü hava şartlarında uydu yardımıyla görüntü aktarılmıştır.

(Gelecek yazı: İstihbarat ve Çeşitleri)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz