Evropa’nın Öyküsü (Bir Girit Efsanesi)

E

     Antik çağın mitler dünyasında Avrupa kıtasına adını veren Evropa’yı, tanrıların tanrısı Zeus, boğa kılığına girerek kaçırır ve Girit adasında tecavüz eder. Fenike Kralı Agenor’un güzel kızı Evropa, Zeus’tan hamile kalır ve Minos’u doğurur. Ancak sonraki gelişmeler gösterir ki bu tecavüz rızaya dayalı bir tecavüzdür ve Evropa’nın Zeus’tan iki oğlu daha olur. Sarpedon ve Rhadamanthys. Fakat Evropa, üç çocuk doğurduktan sonra yaşamının geri kalan kısmını Zeus’un metresi olarak sürdürmez. Zeus eski sevgilisini Girit Kralı ile evlendirir. Kralın ölümü üzerine Evropa’nın büyük oğlu Minos Girit Kralı olur.
     Minos, Atina’ya karşı büyük savaşlar verir, kahramanlık destanları yazar. Sarpedon ise kardeşi Minos’un krallığını kabullenemez. İki kardeş arasındaki çekişmede Miletos adındaki bir delikanlı önemli rol oynar. Evropa’nın iki oğlu da Miletos’a âşıktır. Kardeşler arasındaki taht kavgasını Minos kazanır ve Sarpedon’a Miletos’la beraber Girit’ten Anadolu’ya sürgüne gitmek kalır. İki sevgili, Miletos’u, günümüzdeki adıyla Milet kentini kurar; Sarpedon, tahta geçer. Evropa’nın oğlu Sarpedon’un antik Likya bölgesinde kurduğu bu kent Anadolu uygarlığının önemli merkezlerinden biri olur. Sarpedon, Truva Savaşı’na da katılır. Yunanistan’dan gelen istilalara karşı savaşır. Ancak göğüs göğüse kanlı bir çarpışmada yaşamını yitirir. Zeus, oğlunun ölümünü gözlerinden akan kanlı yaşlarla izlemek zorunda kalır. Zeus’un buyruğu ile Güneş Tanrısı Apollon, Sarpedon’a ölümsüzlük giysisi giydirir ve ölüler ülkesi Hades’e yargıç yapar. Girit Kralı Minos da öldüğü zaman babası Zeus tarafından Hades’e yargıç olarak gönderilir.
     Evropa’nın üçüncü oğlu Rhadamanthys ise Girit’te kardeşi Minos’un yanında kalmıştır. Girit’te töreleri bir hukuk düzeni içinde ele alır, yasalar hazırlar. Adalet dağıtan biri olarak çalışır. Ölümünde onun da yeni görevi Hades’te yargıçlık olur.
     Evropa’nın Fenike kıyılarında başlayıp Girit’te doğurduğu üç oğlunun öyküsü kısaca böyledir…

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz