İstihbarat Notları (Stratejik İç ve Dış İstihbarat Kuruluşları)
İstihbarat Notları (Stratejik İç ve Dış İstihbarat Kuruluşları)

İstihbarat Notları (Stratejik İç ve Dış İstihbarat Kuruluşları)

Stratejik İstihbaratın Organik ve Görevsel Şemasına Bakacak Olursak;
* Genelkurmay Başkanlığı (Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı)
   Kara Kuvvetleri-Deniz Kuvvetleri-Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlıkları
* Ulaştırma Bakanlığı (Haberleşme Genel Müdürlüğü)
* İçişleri Bakanlığı (Jandarma K.lığı, Emniyet Gn. Müdürlüğü, Sahil Güvenlik K.lığı)
* Dışişleri Bakanlığı (Arşiv Güvenlik İşleri D. Bşk.lığı)
* Diğer Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları
* MİT Başkanlığı
Bu şemada yer alan teşkiller, organik bağ ile Başkanlık katına bağlıdır. Bunlar arasında sadece MİT Başkanlığı ile görevsel bağ tesis edilmiştir.

Millî İstihbarat; millî siyaset ve millî güvenlik gibi devlet düzeyindeki sorunları içeren ve çoğunlukla hükümetin, ülkenin millî siyaset ve millî güvenliğinden sorumlu Başkanlık katının yaptırmaya gerek duyduğu istihbarat olup, bakanlıkların tümünü ya da birkaçını ilgilendiren konuları kapsar.
Başka bir deyimle Millî İstihbarat; millî hedefin ele geçirilmesi için, izlenmesi gereken millî politikanın tayin ve tespitinden sorumlu olan ve Başkanlık katının gereksinme duyduğu istihbarattır.

Stratejik İç İstihbarat Teşkilleri:
* Silahlı Kuvvetler İstihbarat Teşkilatı
* Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)
* Bakanlıklar ve Daire Başkanlıkları İstihbarat Teşkilatları
Stratejik Dış İstihbarat Teşkilleri
* Elçilik ve Konsolosluklar
* Askeri Ataşelikler
* Uluslararası Kurum ve Kuruluş Temsilcilikleri
* Hükümet Dışı Organizasyonlar (NGO)
* Yurt dışına görev, eğitim veya seyahat maksadıyla giden Silahlı Kuvvetler Personeli ile aynı amaçlarla yurt dışına giden Üniversitelerin öğretim görevlileri
* Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir