İstihbarat Notları (Terör ve Terörizm)
İstihbarat Notları (Terör ve Terörizm)

İstihbarat Notları (Terör ve Terörizm)

     Kökünü Latince ‘terrere’ sözcüğünden alan terör deyimi ‘korkudan sarsıntı geçirme’ veya ‘korkudan dehşete düşmeye sebep olma’ anlamlarına gelmektedir.
     Bir toplumda bir grubun, halkın direnişini kırmak için meydana getirilen ortak korku olarak da tanımlanabilir.
     3713 sayılı terörle mücadele kanununun 1. maddesinde; “Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenle değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, devletin ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.” denilmektedir.
     Psikolojik savaşın bir unsuru olan terörizm, genel olarak; zaten var olan veya suni olarak oluşması sağlanan genel kabul dışı fikir ve hareketlerin, belirli bir amaç için harekete geçirilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır.
     Terörizm, siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli terörü kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir strateji anlayışı olarak da tanımlanabilir.
     Terörizm, terör yöntemlerinin siyasi bir amaçla örgütlü, sistemli ve sürekli bir şekilde kullanılmasını benimseyen bir strateji olarak terör kavramından ayrılmaktadır.

(Gelecek yazı: Terörizmin Amacı ve Özellikleri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir