İstihbarat Notları (Terörizmin Amacı ve Özellikleri)
İstihbarat Notları (Terörizmin Amacı ve Özellikleri)

İstihbarat Notları (Terörizmin Amacı ve Özellikleri)

     Terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasi anlaşmazlığa dikkat çekilmesidir. Bu ‘dikkat çekme’ şiddet eylemleri neticesinde toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile sağlanmaktadır.
     Kitlelere yönelik hedef gözetmeyen şiddet eylemleriyle, toplumun güven duygusunu ortadan kaldırarak, halkın can derdine düşmesini ve olaylara tepkisiz kalmasını amaçlar. Böylece kitleler terörizme karşı duyarlılıklarını kaybeder, terörü kanıksar/benimser ve böylece devletle toplum arasında güven açısından büyük bir uçurum oluşur.
     Terörizmin Özellikleri:
* Terörizm bir ideoloji, bir doktrin, hatta sistematik bir fikir değil, stratejidir.
* Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştıracak bir senaryo hazırlar.
* Terörizm, yeni bir düzen ve gelecekte büyük bir zafer vaat eder.
* Terörizm, uluslararası siyasetin bir parçasıdır, dolayısıyla dış destek olmadan yaşatılamaz.
* Terörizm, propaganda ile doğar, gelişir ve propaganda ile yaşar. Oysaki kendisi bir propaganda aracıdır.
* Terörizm, devlet otoritesine alternatif getiren örgütlü bir harekettir.
* Mali destek terörün vazgeçilmez ihtiyacıdır. Bu nedenle; muhtelif soygunlar ile silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapar.
* Terör, bir hak arayışı, yeni bir sistem önerisi ve bağımsız devlet kurma isteklerinden biri veya her üçünün bir arada bulunduğu gerekçelerle ortaya çıkabilir.
* Terör, bilinçli ve amaçlı eylemler olarak belirir.
* Terör, şiddet uygulamayı giderek amaç konumuna getirir. Dehşet ve korku salarak yılgınlık yaratır. Zorba, acımasız, istismarcı ve kuralsızdır.
* Terör, bazen başka güç veya güçlerin taşeronluğunu yapar.
* Terör, kendi dilini yaratır ve kullanır.
* Terörün, genellikle siyasi bir amacı vardır.
* Terör eylemleri, örgütlü bir çabayı gerektirir. Bütün bu eylemler, ferdi olmaktan çok bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir.

(Gelecek yazı: Anti-Terörizm)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir