İstihbarat Notları (Anti-Terörizm)
İstihbarat Notları (Anti-Terörizm)

İstihbarat Notları (Anti-Terörizm)

     Anti-Terörizm, kısaca terör karşıtı anlamına gelmektedir. Anti-terörizm “karşı terör” değildir!
     Yeterli eğitime sahip olan bireyler, siyasal ve rejimsel gelişmeleri daha iyi kavramakta ve bunun sonucu olarak terörizmin otorite karşısında bir alternatif olmadığını anlamaktadır!
     Bu çerçeveden hareketle; anti-terörizmin ilk basamağının sosyal eğitim olduğu görülmektedir.
     Anti-terörizm ünitelerinin görevi, terör örgütünün ideolojisini benimseyerek, örgüte yardım ve yataklık yapan, destek sağlayan teşekküllerin faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve teşekküllerin eylemsel gücünü zaafa uğratmaktır.
     Anti-terör faaliyetleriyle ilgili olarak görevlendirilen kuruluşlar ise; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’dır.
     Anti-terörizmin hedefi sadece terör eylemlerini önlemek ya da terörle mücadele etmek değildir. Terör örgütlerinin amaçları ekseninde teşekkül oluşmasını engellemek de anti-terörizmin amaçlarındandır.
     Adından da anlaşılacağı gibi anti-terör, terörün etkisini yok etmeyi amaçlayan, terörle mücadelenin usul ve esaslarının belirlendiği sistemdir. Daha geniş açıdan bakıldığında anti-terörizm, terör karşıtlığı olarak ifade edilebilir.
     Anti-terörizm, bir terör biçimi olan “Karşı Teröre de Karşıdır!”
     Anti-terörün fiziki uygulama yetkisini kendi üzerinde hisseden siviller terörü önlemeye çalışırken, karşı terörün tuzağına düşmektedir.
     Bu kurumlar, anti-terörü uluslararası normlara uygun olarak ve toplumda öfke ya da korku yaratacak yöntemlere başvurmamalıdır.
     Fiziki anti-terör uygulaması hususunda sivil kimselerin görevlendirilmesi veya bu kimselerin anti-terör uygulamasına göz yumulması terörü önlemek yerine sivriltmektedir.

(Gelecek yazı: Anti-Terör Birimlerinin En Önemli Görevleri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir