Dost Kazanmak
Dost Kazanmak

Dost Kazanmak

       Gençliğinde Filadelfiya’da oturan ünlü bilgin Benjamin Franklin, şehirde nüfuz sahibi yaşlı bir yazara kin bağlamıştı. Birkaç ay müddetle ihtiyar adama düşman gözüyle bakan Franklin, sonunda düşmanının dostluğunu kazanmanın çıkarlarına daha uygun olacağı kanısına vardı. Bu amaca ulaşmak için de gayet kolay bir çare buldu. Özür dileyecek, kendini alçaltacak veya düşmanını hiçe sayacak yerde, onun kendisine yardım etmesini rica etti. Bu yardım, ihtiyar yazarın çok iftihar ettiği bir eserini kendisi için yorumlamasından başka bir şey değildi.
       Franklin’in bu kurnaz hareketinin neticesi belliydi. Ruhu okşanan adam, başkalarının nazarında önemli sayılabilecek bir yardımı Franklin’den esirgemedi. Bu suretle Franklin, kitaptan ziyade adamın dostluğunu ve itimadını da kazanmış oldu.
       Birisinden yardım istemek, insanları idare etmenin en önemli prensiplerinden biridir. Herkes, kendisini yücelten ve memnun eden ufak bir yardımda bulunduğu kimselere karşı dostluk hisleri besler. Birisinden ufak bir yardım dileyen şahıs, o kimsenin benlik duygusuna hitap etmiş olur. Dünyanın ileri gelen liderleri, her gün çevrelerindeki kimselerin benlik duygularından istifade etmek suretiyle işlerini yoluna koyarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir