İstihbarat Notları (Bu Sorulara Cevap Arayacağız)

İ

* Bireysel şiddet ile kolektif şiddetin farkı nedir?
* Kolektif şiddet, hangi koşullar altında siyasal şiddet olur ve terör olarak tanımlanır? Ne zaman terör olmaz ve meşruiyet taşır?
* Bir eylemin terör eylemi, bir örgütün terör örgütü, bir şahsın terörist olarak kabul edilmesinin dinamikleri nedir? Bir Genelkurmay Başkanı’nın terörist ilan edilmesinin anlamı nedir? Güvenlikleştirme süreci ve söz ediminin rolü nedir? Kavramlar yapı sökümüne uğratılabilir mi?
* Ahlaken kınanması gereken teröristleri, eylemleri meşru olduğu düşünülen gerillalardan, özgürlük savaşçılarından, direnişçilerden ya da karşı-teröristlerden nasıl ayırabiliriz?
* Terörün “masum” kurbanı olmak ne demektir? “Masum” kim, “suçlu” kimdir? “Suçlu kurban” olur mu?
* Askeri hedeflere yönelik bir eylem, terör eylemi midir? Yoksa terör, yalnızca “masum sivilleri” ve “savaş halinde olmayanları” mı hedef alır?
* Terörizm, yanlış bir kavramsallaştırma mıdır? “…izm” genellikle bir doktrini çağrıştırır. Bir metot olan “Terör” ne zaman “terörizm” olur?
* Terörle mücadele, terörizmle mücadele ayrımı doğru mudur?

(Gelecek yazı: Şiddet ve Siyasal Şiddet)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz