Yaşanmış Casusluk Öyküleri (12) Vietnam 1945-1963
Yaşanmış Casusluk Öyküleri (12) Vietnam 1945-1963

Yaşanmış Casusluk Öyküleri (12) Vietnam 1945-1963

     Vietnam, Amerikan ordusunun doğrudan bulaşmasından çok önce CIA’nın savaş alanıydı. Önceleri Fransa adına rol aldı. Fransa, kendi kamuoyunun hoşnutsuzluğuna karşın, 1945-1954 arasında 9 yıl boyunca eski sömürgesini yeniden ele geçirmek için savaştı.
     CIA’nın paralı askerlerinin Fransızlarla birlikte çarpışmasına, hatta CIA’nın şirketi Air America’nın (dönemin en büyük “özel* havayolu şirketiydi) hava desteğine rağmen, Fransızların çabaları sonuçsuz kaldı.
     1954’te yapılan Cenevre Anlaşması, 1956 seçimleri nedeniyle Vietnam’ı geçici olarak ikiye böldü. Fakat, seçimler ABD’yi ilgilendirmiyordu.
     CIA’nın psikolojik savaş uzmanı Ed Landsdale, Kuzey Vietnam’da ABD’nin ülkeye nükleer bomba atmayı planladığı söylentisini yaydı. Bu ve buna benzer başka taktikler, CIA’nın uçakları ve gemileriyle güneye taşınan bir milyonu aşkın mülteci göçünü yarattı.
     Güneyde ise, CIA, o zamana kadar asla ayrı bir ülke olarak görülmeyen Güney Vietnam için bir anayasa hazırladı; Ngo Dinh Diern’i işbaşına getirdi ve Fransızlara karşı çıkan herkesi ezmekle görevlendirdi.
     ABD’nin Diem’e desteği, onun Vietnam’da Ho Si Minh’le asla görüşme masasına oturmayı kabul etmeyecek siyasetçilerden biri olduğu inancına dayanıyordu. Dokuz yıllık nafile bir savaştan sonra Diem bile böylesine temasları yararlı görmeye başlayınca, iktidara getirildiği gibi kolayca kenara atıldı. 1963 Kasım’ında, CIA’nın tezgâhladığı bir darbeyle indirildi, sonra da öldürüldü.
     Bir ABD istihbarat görevlisi, 1945’te Ho Si Minh’i “Çinhindi’nin en güçlü ve belki de en yetenekli siyasi şahsiyeti” olarak niteliyordu ve “…onu dışlayacak herhangi bir çözüm önerisinin başarı şansı belirsizdir,” diyordu. Ne yazık ki, böylesine sağduyulu görüşler, Soğuk Savaş sertleştikçe Washington’da göz ardı edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir