Türkçe’de Kadın İçin Kullanılan Sözler (C-Ç Harfleri)

T

     CALAP: Farsça’da ‘metres’ anlamında kullanılır.
     CANAŞI: Doğu Anadolu’da kadınlar hakkında kullanılan bir tabirdir.
     CANGOLUZ: ‘Kötü ruh, cadı kadın’ anlamındadır.
     CAN YOLDAŞI: Doğu Anadolu’da kadınlar hakkında kullanılan bir tabirdir.
     CARİYE: Osmanlı saraylarına hizmetçi olarak alınan kadınlara verilen isimdir.
     CECE: Adana ve Anadolu’nun birçok yerinde kadın akraba için kullanılan bu tabir, aynı zamanda ‘yaşlı Hıristiyan kadın’ anlamında da bilinir.
     CETİ-KÖT: Kazaklarda, “ana-babanın kim olduğu konusunda kötü ruhları şaşırtmak, korkutmak amacıyla yeni doğan kız çocuğuna konan” addır.
     CIVIR: ‘Bakire kız, genç kadın’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     CİGA: Kurşunlu, Ilgaz, Çankırı yöresinde ‘zayıf kız çocuğu’ anlamında kullanılır.
     CİĞER: Yalova ve İstanbul yöresinde ‘hamarat kadın’ anlamındadır. Konuşma dilinde ‘ciğer’ sevgi anlamında kullanılır. (Ciğerpare, ciğerköşe, ciğerim gibi)
     CİYE: ‘Büyük kız kardeşi’ anlamındadır.
     CONGALAZ: İçel-Mersin, Kastamonu, Akviran-Konya yörelerinde ‘yaşlı kadın’ anlamında kullanılır.
     CONKALAZ: Mut-İçel, Ermenek-Konya yöresinde ‘adı masallarda geçen efsanevî kadın, cadı karı’ anlamındadır.
     CUBAN: ‘Genç ve güzel kadın’ anlamındadır.
     CUBAY: ‘Nişanlı, zevce, zevc’ anlamlarında kullanılır.
     CUPTU: ‘Kanunî kadın, helâl kadın’ anlamında kullanılan kadın tabirlerindendir.

     ÇAPAN: ‘Kadın ve genç kadın’, çapanlar ‘kadınlar’, metrek çapan ‘Türk kadını’, yalı çapan ‘yabancı ecnebi kadın’ anlamında kullanılır.
     ÇAŞARAT: Ulukışla-Niğde yöresinde ‘ahlâksız kadın’ anlamında kullanılır.
     ÇATLAK: Ortaköy-Niğde yöresinde ‘bunak kadın’ anlamına gelir.
     ÇAYCUNA-ÇAYCÖNE: Her iki tabir de ‘kız’ anlamındadır.
     ÇENGİ: Kırşehir yöresinde ‘fahişe ve saz çalan kadın’ manaları ile ‘köpek ve çok ağlayan çocuk’ olarakr da bilinir.
     ÇIKA: Adana yöresinde ‘kız’ anlamındadır.
     ÇIRPAN: Kırşehir yöresinde ‘fahişe, kötü kadın’ anlamında kullanılır. Aynı tabir Sivas’ta ‘bataklık’ anlamındadır.
     ÇİÇE: ‘Akraba’ anlamına gelir. Avşarlarda ‘ailenin en büyük hanımı’ anlamında kullanılır. ‘Teyze, abla’ anlamında da bilinir.
     ÇİÇİ: Niğde yöresinde ‘amca veya dayı karısı’ anlamında kullanılır.
     ÇİFT: ‘Kadın’ için genelde kullanılan bir tabirdir.
     ÇİLTİK: Bayburt ve Ankara yöresinde ‘fahişe’, Erzurum’da ‘kötü kadın’ anlamında kullanılır.
     ÇİMTİLLİ: Denizli yöresinde ‘tertipli kadın’ anlamındadır.
     ÇİNGİR: Yenice, Eğirdir-Isparta yörelerinde ‘fahişe’ anlamında bir tabirdir.
     ÇORBALI: Erkeklerin kadınları için alay yoluyla kullandıkları mecazî tabirlerden biridir.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz