Yaşanmış Casusluk Öyküleri (15) Endonezya’da Darbe ve Katliam
Yaşanmış Casusluk Öyküleri (15) Endonezya’da Darbe ve Katliam

Yaşanmış Casusluk Öyküleri (15) Endonezya’da Darbe ve Katliam

     Bazıları, Soğuk Savaş‘ta vahşi ve acımasız bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu ve kazanmanın her şeyden önemli olduğunu söyleyerek CIA’nın suçlarını mazur göstermeye çalışır. Bu fikrin yol açtığı problem şudur: Hiç kimse, sarmaş dolaş olduğumuz müttefiklerimizden daha vahşi ve acımasız değildir. Bunun, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’dan daha açık bir tablosu olamaz.
     Sukarno, 1945’ten 1965’e kadar Endonezya Devlet Başkanı‘ydı. Üçüncü Dünya liderleri arasında bir yıldızdı. Anti-emperyalist Bağlantısızlar Hareketi içinde aktifti. Uzun süreden beri ABD tarafından diken olarak görülüyordu. Daha da kötüsü, Komünist Partisi, kurduğu koalisyon hükümetinin ortağıydı. CIA, 1958’de kendisine karşı başarısız bir ayaklanma kışkırttı; öldürme girişiminde bulundu ve hatta, benzerinin oynadığı bir porno film çekerek onu zor durumda bırakmaya kalkıştı.
     1965’te CIA nihayet başardı. ABD, eğittiği ve desteklediği Endonezya ordusunu, ordunun başı General Suharto’ya karşı bir sol darbe için kışkırttı. Darbe başarısız olunca, ordu, bu olayı Sukarno’yu devirmek ve yerine Suharto’yu geçirmek için bahane olarak kullandı. (Diplomatik belgelere göre, darbe ordunun yönetime el koymasını meşrulaştırmak için düzenlenen bir oyundan başka bir şey değildi.)
     Tıpkı ‘Tehlikeli Hayat’ adlı filmdeki gibi, aklın almayacağı şeyler oldu. Yalnızca birkaç hafta içinde, çoğu tüyler ürpertici biçimde 500 bin ila bir milyon arasında Endonezyalı öldürüldü. (Fakat endişeye gerek yok; Suharto rejimi hepsinin komünist olduğu garantisini verdi.) Sonra öğrenildi ki, ölüm mangaları, ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın (CIA ajanlarının kullanageldiği örtü) hazırladığı ölüm listelerine göre iş gördü.
     1965 katliamı, Endonezya askeri rejiminin yalnızca başlangıcıydı. Endonezya ordusu, 1975’te, eski Portekiz sömürgesi ve önemli petrol rezervleri bulunma bahtsızlığına sahip küçük komşusu Doğu Timor’u işgal etti.
     O günden beri, Doğu Timor nüfusunun çeyreği ila üçte biri, etnik ve dinsel grup ayrımı yapılmaksızın, esas olarak ABD’den sağlanan silahlarla, Endonezya ordusu tarafından boğazlandı.
     Doğu Timor, nüfus oranlamasına göre, Nazilerin Yahudi soykırımından beri en büyük soykırımdır. 1965 katliamları ve öteki vahşetlerle birlikte, Doğu Timor soykırımı, Suharto’yu 20. yüzyılın kitle kırımcılarının birinci sırasına, Hitler’in hemen yanına yerleştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir