Tarih Adım Adım Yazıldı-03. Yunanlı Hekim ve Tarihçi Ctésıas
Tarih Adım Adım Yazıldı-03. Yunanlı Hekim ve Tarihçi Ctésıas

Tarih Adım Adım Yazıldı-03. Yunanlı Hekim ve Tarihçi Ctésıas

TARİH ADIM ADIM YAZILDI – Ünlü Gezginlerin İzinden Dünya Tarihine Bir Bakış
1. Kitap-1. Bölüm : Milattan Önceki Ünlü Gezginler (YUNANLI HEKİM VE TARİHÇİ CTÉSIAS)
                M.Ö.5’inci yüzyılın sonlarına doğru, Türkiye’nin Karya bölgesinde, Knidos kentinde dünyaya gelen Ctésias, Heredot’tan sonra, adından söz edilmesi gereken Yunanlı bir tıp doktoru ve tarihçisidir. M.Ö.405 yılından başlayarak, Pers Kralı II. Darius ve II. Artahşasta dönemlerinde sarayda hekim olarak kalmış ve M.Ö.398 yılında Yunanistan’a geri dönerek dönemin tarihini yazmaya başlamıştır.
                Ctésias’ın 23 kitaptan oluşan tarih notlarının herhangi bir gözleme dayanmadığı diğer tarihçiler tarafından kabul edilmiş bir gerçektir. Gerek Asur-Babil, gerekse Medler hakkında yazdıklarının, İran arşivlerine ve devlet kayıtlarına dayandığı görülmektedir. Aynı şekilde, Hindistan’a yapılmış bir seyahatin notlarını yayımladığı son 10 kitabın içeriğine bakıldığında ise, Heredot’tan alıntılar yapıldığı açıkça göze çarpmaktadır. Kitaplarında yer alan bazı bilgilerin, Farsça tanzim edilmiş hasta kayıtları ile Hintli tüccar ve yabancı elçilerin ziyaret raporlarından derlendiği ve sistematik bir şekilde düzenlendiği konusunda ortak bir kanaat mevcuttur.
                Ctésias’ın tarih notlarında, yaşadığı dönem hakkında her ne kadar gözleme dayalı bir bilgi bulunmasa da, Yunan medeniyetinin büyüklüğünü yadsımamak gerekir. Bu medeniyetin insanları, doğayı, yıldızların hareketini incelemişler ve bunun sayesinde matematik kanunlarını bulmuşlar ve hepsi bir amaca yönelik farklı sanat dallarında ürünler vermişlerdir. Yunanistan’da, ilk defa olarak, “Dünya nedir?”, “Yaşamanın ne anlamı vardır?” gibi sorular sorulmaya başlanmıştır. Bu sorulara verilen cevapların yüzyıllar geçtikçe değiştiğini biliyoruz, fakat Yunanistan bu cevapların doğuş yeri olarak kalmıştır ve bu araştırmalar bugünkü bilimlerin temelini oluşturmuştur.
                Ne gariptir ki, bu tarihlerden başlayıp yüz elli yıl kadar süren dönemde, dikkati çeken başka bir gezginin bulunmadığı ve ilgili konuda herhangi bir eser verilmediği görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir