Ahmet Haşim (Bir Günün Sonunda Arzu)

A

Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân.
Güller gibi… Sonsuz, iri güller,
Güller ki kamıştan daha nâlân:
Gün doğdu yazık arkalarında! 

Altın kulelerden yine kuşlar,
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,
Âlemlerimizden sefer eyler? 

Akşam, yine akşam yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz