İstihbarat Notları (İstihbaratın Tanımı)
İstihbarat Notları (İstihbaratın Tanımı)

İstihbarat Notları (İstihbaratın Tanımı)

     Intellect: Duygudan farklı olarak nedensenlik bağlamında bilgi edinme ve düşünme hali.
     Intellectio: Anlamın eylemsel veya süreçsel durumu.
     Intellectual ~ Intelligence: Yüksek seviyede anlama düzeyine sahip kişi.
     İstihbarat: Nesnel gerçekliğe akıl yürütme yoluyla müdahalede bulunma yöntemi. Bu yöntem anlamak ve idrak ile gerçekleşmektedir. Anlamak ve idrak; derinlemesine, ince anlayış karşılığıdır.
     Intelligere : Inter+lego; derleyip toplamak, bir araya getirmek, bağlamak, bağ kurmak, ilişkilendirmek.
     Intelligence: Önce toparlayıp bir araya getirmek, sonraki aşamada bağlantıyı kurmak, arayı okumak, derinlemesine anlamak.
     Intelligence:
* Bir devletin politikaları çerçevesinde temin edilen organize bilgidir.
* Doktrinal değil pragmatiktir.
* Bir düşünme sistematiğidir.
* Düşünme sistematiğine yönelik bir bakış açısı ve perspektif geliştirmedir.
     İstihbarat:
* Akıl, zekâ, anlayış, haber, bilgi anlamlarını taşımaktadır.
* Teknik anlamıyla; ham bilgilerin işlenmesi (tasnif, kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bilgidir.
* Muhtelif imkân ve vasıtaları kullanarak herhangi bir konuda enformatik materyal temini ve temin edilen bilgilerin ham halden kurtarılarak işlenmesi, kıymetlendirilmesi ve yorumlanarak bunlardan bir netice çıkarılmasıyla ilgili faaliyettir.
     Millî istihbarat:
     Devletin millî güvenlik politikasını yürütmek için yurt içi ve yurt dışında sekiz ana konunun; askerî, ekonomik, siyasî, sosyal, coğrafî, biyografik, ulaştırma ve muhabere ile ilmî ve teknik istihbarat konularını kapsayan çalışma alanı anlamına gelmektedir.
     Devlet istihbaratı:
     Devletin bütünlüğünü, rejimin emniyetini sağlamak için millî politikayla belirlenen, millî hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı istihbaratın tümüdür. Bu bağlamda, millî güvenlik politikaları için gerekli bilgilerin sağlanması, diğer devlet birimlerinin de koordinasyonu ile istihbarat üretilmesidir.

(Gelecek yazı: Güvenlik İstihbaratı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir