Tarih Adım Adım Yazıldı-08. Kapadokyalı Strabon
Tarih Adım Adım Yazıldı-08. Kapadokyalı Strabon

Tarih Adım Adım Yazıldı-08. Kapadokyalı Strabon

TARİH ADIM ADIM YAZILDI – Ünlü Gezginlerin İzinden Dünya Tarihine Bir Bakış
1. Kitap-1. Bölüm : Milattan Önceki Ünlü Gezginler (KAPADOKYALI STRABON)
 

                M.Ö.50 yılında Kapadokya’da doğan Strabon’u, bir gezgin ya da tarihçiden çok bir coğrafyacı olarak tanımlamakta yarar vardır. Bununla birlikte, Asya’nın batı bölgelerini, Mısır ve Yunanistan’ı, İtalya’yı dolaşmış ve uzun yıllar Roma’da yaşayarak İmparator Tiberius’un saltanatının son yıllarında orada ölmüştür.
                Devrinin en önemli eğitim merkezlerinden biri olan Nysa’da (Sultanhisar-Aydın) iyi bir eğitim alan Strabon, çok seyahat etmiş ve özellikle Anadolu ve çevresinde yapmış olduğu geziler sırasında bu bölgeyi çok iyi tetkik etmiştir. “Coğrafya” adıyla tanınan 17 bölümlük yapıtında, yalnızca gezdiği ve gördüğü yerleri anlatmakla yetinmemiş, buralarda meydana gelen tarihi olaylar hakkında da ayrıntılı bilgiler vermiştir. Strabon, dünyada sadece tek bir okyanus bulunduğunu ve sürekli batıya doğru gidildiğinde Hindistan’a varılabileceğini belirtmiştir. Bu yapıtında Hindistan’a ilişkin bilgiler de vermiştir, ancak bu bilgiler ansiklopedik düzeydedir ve ayrıca her bölge için aynı seviyede değildir. Matematiksel coğrafyaya gereken önemi vermemiştir. Çünkü amacı, dünyanın genel bir görünümünü sunmaktan başka bir şey değildir.
                Strabon, dağlar, ovalar, denizler, bitkiler, kentler, yollar, köprüler, önemli binalar ve hatta önemli kişilerden bahsetmiş ve dağların oluşumunu iç basınçla, yanardağların oluşumunu yerkürenin içindeki rüzgârlarla ve Akdeniz adalarının oluşumunu ise yanardağlarla veya çöküntülerle açıklamaya çalışmıştır. Eskiden beri bilinen deniz ve karaların yer değiştirdiği kuramına inanmıştır. Zaman zaman çöküntülerin sularla kaplanabileceğini veya deniz tabanlarının fışkırmalar sonucunda yükselebileceğini, bunun en iyi kanıtının, dağ tepelerinde bulunan deniz hayvanlarının kabukları olduğunu söylemiştir.
                Suyun erozyon gücünden de haberdar olan Strabon’un dünya betimlemesi ve tarihsel coğrafya araştırmaları, Ortaçağ İslâm dünyasını da büyük ölçüde etkilemiştir. Onun bıraktığı eser, Ptoléméé’nin eseriyle birlikte, İlkçağ coğrafyacılarından zamanımıza kadar gelebilen en büyük eserlerden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir