İstihbarat Notları (Güvenlik İstihbaratı)

İ

* Güvenlik istihbaratı; iç güvenlik konularına, iç tehditlere ilişkin yapılan istihbarat türüdür.
* Güvenlik istihbaratı; iç istihbarat olarak da adlandırılmaktadır.
* Güvenlik istihbaratı (ulusal güvenlik); terörizme, yıkıcı faaliyetlere ve ülke içinde gerçekleştirilen espiyonaja karşı yapılan bir istihbarattır.
* Tasnif-kategori + Kıymetlendirme-güvenilirlik + Yorum-analiz
* İstihbarat Çarkı: İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve toplama çalışmalarının yönlendirilmesi + Haberlerin toplanması + Haberlerin işlenmesi/değerlendirilmesi + İstihbaratın yayımı ve kullanılması. Bir başka tanımlamayla;
* İstihbarat ihtiyacının belirlenmesi ve operasyon birimlerine iletilmesi,
* Operasyon birimlerinin belirli planlar doğrultusunda açık ve kapalı kaynaklardan haberleri toplayarak değerlendirme ünitelerine bildirilmesi,
* Gelen haberlerin değerlendirme ünitesince analize tabi tutulması ve istihbari niteliği kazanan raporların yayınlanması, ilgili birimlere ulaştırılması,
* Yeni istihbarat ihtiyaçlarının belirlenmesidir.
     İstihbarat amaçlı toplanan haber/bilgiler; ayıklama, düzenleme, kategorizasyon, yan ve tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirme, doğruluk ve sağlamlığın irdelenmesi safhalarından geçer.
     Kaynak analizi ve değerlendirilmesi ise; elde edilen bilginin kayıt altına alınması ve elde edilen bilginin kaynağının güvenilirliğinin ve doğruluğunun değerlendirilmesi süreçlerinden oluşur.
     Analiz; elde edilen bilginin parçalara bölünmesi, var olan bilgilerle karşılaştırılması, kıyaslama yapılarak çeşitli sonuçların çıkarılması,
     Tasnif; benzer bilgilerin bir araya getirilmesi,
     Bütünleştirme; elde edilen bilginin diğer bilgilerle birlikte oluşturduğu modelin ortaya çıkartılması,
     Kıymetlendirme; haberin istihbarat değerinin, haberin alındığı kaynağın güvenirliğinin ve haberin doğruluk derecesinin tespit edilmesi,
     Yorum; geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulması, kesin bir yargıya varmak için mevcut bilgilere dayanılarak olayların, gelişmelerin ve benzeri durumların anlamını ve öneminin ortaya koyulması,
     Servis; üretilen istihbaratın, ihtiyacı olan kurumlara gerekli zamanda ve uygun formatlarda ulaştırılmasıdır.
     Güvenlik İstihbaratının Başarılı Olması İçin Gerekenler:
* İstihbaratın başarılı olması için çeşitli birimlerin arasındaki koordinasyonun sağlıklı kurulması gerekmektedir. Yani; elde edilen bir bilginin aynı kaynaktan gelmesi ancak devletin farklı birimlerinden gelince teyit edilmiş bir bilgi olarak değerlendirilmesi, tek kaynaktan gelen bilginin güvenilirlik ve doğruluğunun yüksek olarak derecelendirilmesine neden olmasıdır.
* Bilginin ayrı ve bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanması
* Olayların tahlil edilmesi, görünenin arkasındaki esas nedenlerin araştırılması, analiz-sentez kuralının işletilmesi
* Hedefin tespiti, hedefin özelliklerinin bilinmesi, karşı tarafın güçlü ve zayıf taraflarının etüt edilmesi
* Hedef alanlar açısından istihbarat türleri; siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, sınai ve teknolojik bilgi amaçlı, bilimsel, meteorolojik ve kartografik, ekolojik, arkeolojik, biyografik, terörizm ve illegal faaliyetler
* İstihbaratın kalitesi, güvenliğin olumlu veya olumsuz etkilenmesine neden olan faktördür.

(Gelecek yazı: Terörizmle Mücadele Stratejisinin Temelleri)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz