Tarih Adım Adım Yazıldı-09. Romalı Plıne

T

                Milattan sonraki ilk iki yüzyıl boyunca, coğrafi hareketin tamamen bilimsel nitelikte çok artmış olmasına rağmen, yeni ülkelerin tarih yazıcıları diye adlandırabileceğimiz gezginlerin sayısı aksine çok azalmıştır.
                İtalya’nın kuzeyinde, Como Gölü civarında, M.S.23 yılında doğan Pline (Gaius Plinius Secundus); “Doğal Tarih” adını verdiği ve günümüze bir kısmı ulaşan 77 ciltlik tek eserinin 3, 4, 5 ve 6’ncı kitaplarını coğrafyaya ayırmış ve bulunduğu çağın bilgilerini ansiklopedik bir düzen içinde bizlere aktarma başarısını göstermiştir. Bu bilgiler sadece coğrafya ile sınırlı kalmamış olup, doğa bilimleri, astronomi, antropoloji, psikoloji, metalürji gibi bilimleri de içermektedir ve uzun yıllar bilim ve teknolojide kriter olarak kabul edilmiştir.
                Pline, 24 Ağustos 79 tarihinde, Pompei kentini toptan yok eden Vezüv yanardağının patlaması sırasında ölmüştür.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi