Tarih Adım Adım Yazıldı-10. Usta Denizci Hıppalus
Tarih Adım Adım Yazıldı-10. Usta Denizci Hıppalus

Tarih Adım Adım Yazıldı-10. Usta Denizci Hıppalus

TARİH ADIM ADIM YAZILDI – Ünlü Gezginlerin İzinden Dünya Tarihine Bir Bakış
1. Kitap-2. Bölüm : I-IX Yüzyıl Arası Ünlü Gezginler (USTA DENİZCİ HİPPALUS)

                 Usta bir denizci ve tüccar olan Yunanlı Hippalus, çağının eksik bilgilerine rağmen, Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu’na geçmek ve bu yolla Hindistan’a ulaşmak konusunda çalışmalar yapan ilk kişi olmuştur. Erythrean Denizi ve Periplus geçişini keşfetmeyi, Hint kıyıları boyunca ticaret limanlarının yerini tespit etmeyi amaçlayan Hippalus, aynı zamanda Hint Okyanusu’nun Muson rüzgârlarıyla ilgili ilk saptamalarını yapmış ve bu rüzgârlar sayesinde, bir yıllık süre içinde Hindistan’a gidip gelmenin mümkün olabileceğinin kurallarını koymuştur.
               Onun teori olarak geliştirdiği bu geçiş, daha önce Himyeriler (Sami ırkına mensup güney Arapları) tarafından kullanılan bir deniz yolu olup, doğu ülkeleri ve özellikle Hindistan ile ticari ilişki kurmak isteyen tüccarlar tarafından benimsenmiş ve I’inci yüzyıldan itibaren, çeşitli zorluklara rağmen kullanıla gelmiştir. M.S.50’li yıllara denk gelen bu keşif çalışmasından, neredeyse bin dört yüz elli yıl sonra Vasco da Gama’nın seyahati gerçekleşmiştir.
                Bu keşifle birlikte, Atlas Okyanusu’ndan hareketle Afrika anakarasını güneyden dolaşmak suretiyle yeni ve serbest bir yola kavuşan batılı tüccarlar, böylelikle daha seri, daha kalıcı, daha rahat ve güvenli bir ulaşım yoluna sahip olmuşlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir