İstanbul Gezileri (Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy)
İstanbul Gezileri (Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy)

İstanbul Gezileri (Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy)

     Baltalimanı
     Rumelihisarı’nın kuzeyinde aynı adı taşıyan derenin Boğaziçi’nde denize döküldüğü yerde bulunuyor Baltalimanı.
     Adını, İstanbul’un fethi sırasında donanmayı Rumelihisarı’nın hemen arkasındaki bu limanda korumaya almış olan II. Mehmed’in Kaptan-ı Deryası Baltaoğlu Süleyman Bey’den aldığı iddia ediliyor.
     Emirgan
     Emirgan Çayı ve kâğıt helvasıyla da ünlü bir semt. Arka tarafında bulunan Emirgan korusunda Çelik Gülersoy’un restore ettirdiği güzel ahşap köşkler, lokanta ve çayhane olarak işletiliyor.
     İstinye
Ko kafes nağmesini nağme-i peyderpeye gel
Râyegân dinleyelim bülbülü İstinye’ye gel. (IV. Murat’ın Şeyhülislâm’ı Yahya Efendi)
     Boğaziçi’nin en derin koyu çevresinde kurulmuş. Bugünkü adı İlk Çağ’daki adı olan Stenos’tan geliyor. Meşrutiyet devrinde burada gemi tamir havuzları kurulmuştu, bugün de doklar var.
     Yakın zamana kadar tersane olan İstinye Koyu, boğazın Haliç’ten sonra ikinci büyük koyu. Esas olarak 16. yüzyılın ortalarından sonra gelişen ve Küçük Haliç olarak da bilinen bu koyu ve çevresini Osmanlılar kalafat yeri ve tersane olarak kullanmışlar.
     Yeniköy
     Kanuni zamanında kurularak bu adı aldı. II. Mahmut devrinde Rum zenginleri burada güzel yalılar yaptırmışlar. Buradaki çiçek bahçelerini Rumlar ve Ermeniler üzüm bağlarına ve çamlıklara çevirdiklerinden, Osmanlı döneminde yöre, önemli bir gezinti alanına dönüşmüş.
     Yeniköy boğazda en çok yalının yer aldığı koy. Afif Paşa, Said Halim Paşa, Kurdoğlu yalıları bunların başlıcaları. Semtin ünlüleri arasında eski Başbakan Tansu Çiller, Güneri Civaoğlu yer alıyor.
     Baltalimanı Cami
     Baltalimanı’nda semtin adını taşıyan derenin kuzey kıyısında Boyacıköy-Emirgan Caddesi’nin deniz tarafında yer alıyor.
     İmamı, Sultan Hacı İmam diye tanınan İmamî Seyyid Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı biliniyor.
     Baltalimanı Sarnıcı
     Antik dönemde “Sinus Phidaliae” veya “Portas Milierium” diye anılan Baltalimanı’nda batıdaki sırtları teşkil eden bugünkü Boyacıköy mahallesinin Hakkak Yümnü Sokağı’nda, denize hâkim bir yerde kayalar üzerine inşa edilmiş olan sarnıç, günümüzde üzerine inşa edilmiş binaların bodrum katında koruma altına altına alınmış durumda.
     Emirgan Cami
     Emirgan’da Emirgan-Boyacıköy Caddesi ile Doğru Muvakkithane Sokağı’nın köşesinde yer alır. Ana kapısı üzerindeki kitabeye göre, 1196-1781’de I. Abdülhamit tarafından erken yaşta ölen şehzadelerinden Mehmet ve onun annesi Hümaşah Kadın anısına yaptırılmış.
      İstinye İskele Çeşmesi
     Boğaziçi’nde, Yeniköy Caddesi köşesindeki duvarın dibinde iken 1958 yılında İstinye İskelesi karşısındaki bugünkü yerine taşınmış. Çeşmenin kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor.
     Said Halim Paşa Yalısı
     Yeniköy’de, Köybaşı4 Caddesi üzerinde bulunuyor. 1995 yılında bir yangın geçirdi. 19.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen yapının mimarının Petraki Adamanti olduğu biliniyor. Birçok el değiştiren yalının ilk sahibi Düzoğulları idi.
     Afif Paşa Yalısı
     İstinye-Yeniköy sahil yolu ile Boğaziçi arasında uzanan eğimli bir arazide yer alıyor. Levazımat Reisi ve Birinci Ferik Ahmed Afif Paşa tarafından dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury’ye yaptırılmış    

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir