İstihbarat Notları (Küresel Terör ve Terörizm)
İstihbarat Notları (Küresel Terör ve Terörizm)

İstihbarat Notları (Küresel Terör ve Terörizm)

     “Terrere” kökünü Latince’den alan terörizm, temel olarak korkudan sarsıntı geçirmek ya da dehşete kapılmak anlamlarına gelmekte, Türkçe’de ise yıldırma, korkutma; Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü’nde ise, kamu otoritesini yıkmak veya toplum yapısını değişikliğe uğratmak amacıyla, korku ve yılgınlık saçmaya yönelik şiddet hareketleri olarak tanımlanmaktadır.
* Terör bir yıldırma harekâtıdır.
* Terör psikolojik savaşın etkileme sanatıdır.
* Terör üzerinde ortak tanım yapılamayan bir kavramdır.
* Terör toplumlara yön vermede önemli bir silahtır.
* Yaptığı eylemler ile topluma korku, telaş ve güvensizlik yayar.
* Yarattığı bu ortamda terör toplumu belli bir yöne sürüklemektedir.
* Eylemleri ile terörizm, toplumların içerisinde bulunan farklılıkları negatif anlamda geliştirirken, ayrılıkları ve tahammülsüzlükleri körüklemiştir.
* Terörizm ile psikolojik savaş birbirini tamamlar nitelikte iki unsurdur.
* Korkunun dışında, şiddet ve nefret duygularını da kitlelere yaymaktadır.
* Aynı anda iki etki oluşturan terörizm, toplumları birbirinden koparan en etkili kavram olmuştur.
* Terör eski fakat kendisini en iyi şekilde güncelleyebilen bir kavramdır.
* Toplum kontrolünde en etkili olan unsurdur.
* Terörün amacı hükümetlerin kontrolünü ele geçirmekten çok hükümetin kararlarını ve faaliyetlerini etkilemektir.
* Tipik bir terör eyleminin amacı hükümetlere baskı yaparak politikalarını değiştirmeye zorlamaktır.
     Terörün Sebepleri:
* Ekonomik güçlük ve eşitsizlikler
* Eğitim eksikliği veya noksanlığı
* Çevrenin kötü tesiri
* Hükümetteki zaaf, iktidar yetersizliği
* Aile ve okuldaki otorite eksikliği
* Dış tesirler
     Terörün Finansal Kaynakları:
* Dış yardımlar
* Uyuşturucu ticareti
* İnsan ve diğer kaçakçılık türleri
* Haraçlar
* Büyük çaplı soygunlar
* Zorunlu ve gönüllü bağışlar
     Terörün Çeşitleri:
* Devlet terörü
* Etnik/Milliyetçi terör
* Dinsel/Radikal terör
* Siber terör
* Deniz haydutluğu ve korsanlık 

(Gelecek yazı: Küreselleşme/Globalizm)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir