İstihbarat Notları (Küreselleşme/GLOBALİZM)

İ

       Küreselleşme:
* Aynılaştırma
* Tek Tipleştirme
* Kültürel homojenlik
* Egemen gücün kendi hayat ve düşünce tarzını dayatması
       ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi:
* Amerika’nın üzerine kurulduğu ve bugün evrenselleştiğini belirttiği değerlerin dünya genelinde yerleşmesini sağlamada ve yeni dünya düzeninin kurulmasında küreselleşmeyi en etkili araçlardan birisi olarak görmektedir.
* Bütün tehlikelerine rağmen küreselleşme, Amerikan liderliği ve yaratıcılığının bir ürünüdür. Dünya birbirine daha fazla bağlı ve ilişkili hale geldikçe daha fazla sayıda insan evrensel haklarının9 farkında olacak ve bunları elde etme imkânına kavuşacaktır. Kendi halkının haklarına saygı gösteren demokrasiler başarılı devletler ve ABD’nin en iyi müttefikleri olarak kalacaktır.
* ABD kendi istediği şekilde ve yönlendirmesiyle oluşacak uluslararası düzenin kurallarına uyulmasını da yine kendi ulusal güvenliği açısından önemli görüyor ve diğer ülkelere iki seçenek sunuyor; ya uyarsın ya da izolasyonlara kadar giden ve hatta gerekirse güç kullanımı seçeneğini de içeren bir seçenekler yelpazesiyle karşılaşırsın.
* Küreselleşme çağındaki mevcut tehditler içinde en önemli sonuçlar doğurabilecek olanlardan birisi de terörizmdir. ABD halkına ve küresel güvenliğe en büyük tehdit kitle imha silahlarıyla gerçekleştirilecek bir terörist saldırıdır.

(Gelecek yazı: Küresel Terör)

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Yılmaz