Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (S-Ş Harfleri)
Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (S-Ş Harfleri)

Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (S-Ş Harfleri)

     SAADETİM: Günlük dilimizde kullandığımız tabirlerdendir.
     SAÇI UZUN: Doğu Anadolu’da kullanılan bir tabirdir.
     SATILMIŞ: Anadolu’da ailenin birçok çocuğu olmuşsa, anne yeni doğurduğu çocuğunu hiç çocuğu olmamış bir kadına biraz para karşılığında satar. Bu kadın çocuğu giydirmek için bir gömlek diker. Böyle bir çocuğun adı ‘satılmış’ olur.
     SECDIĞ: Uygurlarda ‘saçlı kadın’ anlamında kullanılırdı.
     SERİYYE: ‘Cariye, odalık’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     SEVGİLİ: ‘Eş, dost, arkadaş’ anlamlarına gelir.
     SEVİCİ KADIN: Adaba uygun dilde homoseksüel sevgili için kullanılan tabirler arasında yer alır.
     SEVÜK: ‘Sevgili, sevilen’ anlamlarına gelir.
     SEYYİDE: ‘Aile’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     SIRBAN: ‘Fahişe, tertipsiz, dalkavuk’ anlamındadır.
     SİLİK: Kızılcabölük-Denizli yöresinde ‘fahişe, şımarık, geveze, arsız, itibardan düşmüş insan’ anlamlarına gelir. Bugünün konuşma ve yazı dilinde ‘çekingen, gösterişsiz’ anlamına da gelir.
     SİNGİL: ‘Kocanın kendinden küçük kız kardeşi’ anlamındadır.
     SİRKELİ BAŞ: Doğu Anadolu’da kadın için kullanılan tabirlerdendir.
     SÖSÜRET: Doğu Anadolu’da kullanılır.
     SÖYERKE: ‘Cemiyet tarafından reddedilen, iyi karşılanmayan’ anlamında ‘sevgili’ demektir.
     SÖYÜKLİ: ‘Sevgili’ anlamına gelir.
     SULTANIM: Anadolu’da kadınları şereflendirmek amacıyla kullanılmış tabirlerden biridir.
     SULU: ‘Güzel, itibarlı, güzel vücutlu kadın’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     SUNA: ‘Güzel, genç kız ve sevgili’ anlamı ile ‘yeşilbaşlı yaban ördeği’ anlamına da gelir.
     SÜFLÜ KADIN: Uygunsuz kadınlar için kullanılan ‘fahişe’ anlamında bir tabirdir.
     SÜRTEK: İçel yöresinde ‘açgözlü, terbiyesiz, kendisini şehevî duygulara kaptırmış olan’ anlamına gelir.
     SÜRTÜK: Kaş-Antalya yöresinde ‘çok gezen, sokak kadını’ anlamında kullanılır.
     SÜRTÜK İŞLER: ‘Kötü yola düşmüş, sevici kadın’ anlamındadır.

     ŞANLI: Çorum yöresinde ‘fahişe’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     ŞEKERİM: Kadınlara yöneltilen nazik tabirlerden biridir.
     ŞIRFINTI: Güneş yöresinde ‘hafifmeşrep, hovarda, uygunsuz kadın’ anlamında kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir