Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (T Harfi)
Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (T Harfi)

Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (T Harfi)

     TALBODLUG: ‘Boyu düzgünce kadın’ anlamına gelen bu tabir en çok ‘ince, uzun cariyeler’ için kullanılırdı.
     TATABA: Divriği-Sivas ve Bolu yörelerinde ‘hizmetçi kız’ anlamında kullanılan tabirlerdendir.
     TATANAZ, TONATAZ, TUNATAZ, TINITAZ: ‘Kadın, kız’ anlamında kullanılan tabirlerdir.
     TERKEN: ‘İdareyi elinde bulunduran hakana ve karısına verilen unvan’ anlamında kullanılır.
     TEŞİM: Doğu Anadolu’da kadınlar için kullanılan tabirlerdendir.
     TİJEŞ, TİZİ: ‘Kadıncık, dişi’ anlamında kullanılan tabirlerdir.
     TİRİM: Eski lehçelerde ‘kibar hanım’ anlamında kullanılmıştır.
     TİŞİ: ‘Dişi cinsi’ anlamında olup, genellikle hayvanlar için kullanılır. Uygurca’da ‘kadın, dişi’ anlamına da gelir.
     TİŞİ KİŞİ: ‘Kadın’ anlamında kullanılır.
     TİŞİRİV: Karaçayca ‘kadın, dişi, kadın cinci’ anlamında kullanılmıştır.
     TİŞİRU: ‘Kadın cinsi’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     TİŞİ TINLIĞ: ‘Kadıncık’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     TOKAL: ‘Genç ikinci kadın’ anlamında kullanılır.
     TONGAL: Atabey-Isparta yöresinde ‘ihtiyar erkek veya kadın’ anlamında kullanıldığı gibi, ‘zengin, müreffeh’ anlamına da gelir.
     TOTABA: Divriği-Sivas ve Bolu yörelerinde ‘hizmetçi kız’ anlamında kullanılmaktadır.
     TOTOMLIK: ‘Cemiyet tarafından reddedilen, iyi karşılanmayan sevgili’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     TOTOŞ: Doğu Anadolu’da kullanılan tabirlerdendir.
     TUĞSAK: ‘Dul kadın’ anlamına gelir.
     TUL: ‘Dul’ anlamındadır.
     TUL EPÇİ: ‘Dul kadın’ anlamında bilinir.
     TUTAÇ: ‘Evlenmemiş kız’ anlamında bilinir.
     TUTAÇ-TUTAŞ: Anadolu’nun bazı yerlerinde ‘iyi çalışma unsuru’, ‘hizmetçi’ anlamında evde kalmış kızlar için kullanılır. ‘Evde kalmış kız’ diğer bir anlamıdır.
     TUTUBA: Maraş yöresinde ‘hizmetçi kız veya kadın’ anlamında kullanılır.
     TUZAK: ‘Sevgili, sevgi için söylenen söz’ anlamına gelir.
     TUZKIYA: ‘Sevgili, güzel’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     TÜLBAŞ: İzmir ve Kütahya yörelerinde ‘göçebe yörüklerin kadını’ anlamında kullanılan bir tabirdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir