Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (U-Ü Harfleri)
Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (U-Ü Harfleri)

Türkçede Kadın İçin Kullanılan Sözler (U-Ü Harfleri)

     ULUANA: ‘Yaşlı kadın’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     ULUCA: Ortaköy-Niğde yöresinde ‘büyük kadın’ anlamında kullanılan bir tabirdir.
     ULU HATUN: ‘Hanımefendi’ anlamında kullanılır.
     ULUN: Kütahya yöresinde ‘hanımefendi, ev sahibesi’ anlamında kullanılır.
     URAGUT: Eski lehçelerde ‘kadın, zevce, avrat’ anlamında bilinir.
     URGAŞI: ‘Kadın, hayvanların dişisi’ anlamında kullanılmıştır.
     UYDURAN: ‘Herhangi bir şeyi sunî bir şekilde düşünüp çıkarmak’ anlamındadır. Anadolu’da erkek arayıp evden kaçan kızlar için kullanılan tabirlerdendir.
     UYGUNSUZ KADIN: ‘Toplum içinde uygunsuz davranışlarda bulunan’ anlamında kullanılır.
     UYNAŞLIK ITÜÇİ: Kazan lehçesinde ‘oynaşlık yapan kadın’ anlamında kullanılmıştır.
     UZUNTONLUĞ: Eski Türk lehçelerinde ‘kadın, zevce’ için kullanılan sıfatlardan biri olup ‘uzun elbiseli’ anlamına gelir.

     ÜDÖGÖZÜ: Eski lehçelerde ‘evdekisi’ yani ‘onun karısı’ anlamında bilinir.
     ÜLKÜN ÜY: ‘Yaşlı kadın’ demektir.
     ÜY: ‘Kadın’ anlamındadır.
     ÜY KİŞİ: ‘Hamile kadın’ olarak eski lehçelerde geçen bir tabirdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir