Yaşanmış Casusluk Öyküleri (30) B Takımı
Yaşanmış Casusluk Öyküleri (30) B Takımı

Yaşanmış Casusluk Öyküleri (30) B Takımı

     1949’da, etkili Amerikan senatörlerinden biri, Başkan Truman’a, Soğuk Savaş döneminin muazzam askeri harcamalarını haklı göstermek istiyorsa, “Amerikan halkını feci şekilde korkutması gerektiğini” söyledi. Bu, CIA’nın her zaman içtenlikle üstleneceği bir görevdi. CIA, Doğu Bloku istihbaratı konusunda Gehlen Org’a bağımlı olduğu için, ta başından beri Sovyetler’in askeri gücü abartılıyordu.
     Yanlış bilgilendirmenin sayısız usturuplu yolu var. Bunlardan biri, Sovyet askerlerine Amerikan askerleri kadar ücret ödendiği varsayımıydı. Gerçekte ise, Sovyet askeri Amerikalıya göre hayli düşük ücret alıyordu. Bir başka yanıltma yolu, Sovyet füzelerinin Amerikan füzelerinden ne denli daha büyük olduğuydu ki, bu, gerçekte onlar daha ilkel demekti. Ya da Sovyetlerin “fırlatma ağırlıkları” temel alınarak füze karşılaştırması yapılıyordu. Oysa dev ve hantal Sovyet füzeleri daha çok yakıt gerektiriyordu. Gerçekte büyük bölümü Çin sınırını savunuyorken, bazı raporlarda tüm Sovyet ordusunun Avrupa’yı işgale hazırlandığı iddia ediliyordu.
     Aslında CIA içinde, Sovyetlerin yetenekleri ve Sovyetlerdeki klikler konusunda hayli düzgün kavrayışlı analizciler de vardı. Ancak bunlar, CIA’daki şahinler tarafından tehlikeli kızılımsılar olarak görülüyorlardı. Bu şahinlerden bazıları, “Şimdiki Tehlike Komitesi” (Comittee on the Present Danger-CPD) adlı, silah harcamalarının hızlı yükselişi için kulis yapan ve 1976 başkanlık seçimlerinde Ronald Reagan’ı destekleyen özel bir grup için çalışıyorlardı.
     1950’lerin sonlarından beri CIA için çalışan George Bush 1975’te CIA başkanı yapılınca, görevlerinden biri de “B Takımı” denilen projeyi ele almak oldu. Bu proje, Başkan Ford’un, CIA analizcilerinin Sovyet askeri gücünü küçük gösterdiğini öne süren ve ikinci bir bakış ısı isteyen CPD ile öteki aşırı sağcı unsurlara bir armağanıydı.
     CIA analizcileri, Bush’un desteklediği B Takımı‘nın kendi verilerini bir başka kılığa sokmasını “ihanet” olarak nitelediler. Oysa Reagan, 1980 seçimlerinde Başkan Yardımcısı adayı seçerek Bush’u ödüllendirdi. Reagan seçilir seçilmez B Takımı‘nın her bir üyesini son derece hassas askeri mevkilere atadı ve Pentagon’un bütçesini artırdı.
     Bush 1989’da Başkan olunca CIA’nın başına, kendisi CIA başkanıyken B Takımı‘na arka çıkan grubun lideri Robert Gates’i getirdi. Gates, Reagan’lı yılları Sovyetler’in askeri gücü konusunda ciddi ölçüde tahrif edilmiş istihbarat sağlamakla geçirdi. Belki de bu yüzden CIA, Sovyetler Birliği’nin dağılacağını öngörme konusunda hazırlıksızdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir