Yazarın Sorumlulukları
Yazarın Sorumlulukları

Yazarın Sorumlulukları

     Yazarın sorumlulukları mı desek veya sorumluluk sahibi yazar mı desek ya da bir başka şekilde tanımlasak, onu aşağıda sayacağımız sorumlulukların pençesinden kurtaramayız. Zaten kurtulmak isteyen yazar da, çıkmaz sokağa hızla giren araca benzer; köşeyi döner ama duvara da toslar! Hayat onun için artık bitmiştir… Aksine, sorumluluklarının bilincinde hareket eden yazar ise, yükünün ağır olmasına karşın, onu yavaş yavaş sindirecek ve meslek ahlâkının temeline oturtacaktır. Nedir bu sorumluluklar kısaca sıralayalım:
     Yazarın kendine karşı sorumluluğu: Her yazar, ne yazdığını, niçin yazdığını bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Yazdığı kitaplarla, verdiği eserlerle oluşmakta olan kimliğini iyi tanımalı, buna ters düşecek davranışlardan sosyal yaşamında kaçınmalıdır.
     Yazarın edebiyata karşı sorumluluğu: Her yazar, edebiyat birikimine neresinden eklendiğini bilmeli, bunu bilebilmek için de önce bu birikimi yakından tanımalıdır. Yazmadan yazar olunabilirse de, okumadan yazar olunamaz!
     Yazarın kalemine karşı sorumluluğu: Yazmak bir beceri işi olduğundan, her yazar bu beceriyi olabildiğince geliştirmekle, gerekli egzersizleri yapmakla ve kalemine “ajilite” kazandırmakla yükümlüdür. Bu egzersizlerin boş mideyle ve dolu kafayla yapılması en iyi sonuçları verir.
     Yazarın imgeleme karşı sorumluluğu: Hiçbir yazar imgeleme ihanet edemez, onun kulu-kölesi olmaktan imtina edemez. Yazarı düş kurmak yükseltecektir.
     Yazarın gerçeğe karşı sorumluluğu: Her ne kadar yalan söylemek üzerine kurulu bir meslekse de bu, yazarlığın satır arası raconu, gerçeğin, en azından bazı gerçeklerin ne olduğu ya da olabileceği konusunda, gece herkes yattıktan sonra araştırma yapma zorunluluğunu içerir.
     Yazarın ölümünden sonrasına karşı sorumluluğu: Her yazar, aksi kanıtlanana kadar kendini ölümsüz sanmakta serbesttir. Bu yüzden de kendisinin etrafta bulunmayacağı bir gelecekte adının anımsanması ve kitaplarının dolaşımda kalmasının sağlanması için gerekli önlemleri, gazetelere tarihli ilanlar ve hatta eleştiri yazıları verebilir.
     Yazarın zamanın koşullarına karşı sorumluluğu: Her yazar, bastığı yerleri toprak deyip geçmemek, kendi yaratım sürecinde yararlanabileceği reel ya da metaforik gelişmeleri ve genel anlamda tekniği izlemek zorundadır. Kullanır, kullanmaz o onun bileceği iştir.
     Yazarın tanıdıklarına karşı sorumluluğu: Eski karısına laf sokmak için roman yazacak bir yazarın, hiç değilse karısının adını değiştirmek gibi bir nezaket sorumluluğu vardır!
     Yazarın diğer yazarlara karşı sorumluluğu: Model çalmak serbesttir; ama sorulduğunda kaynağın adını zikretmek efendice olur.
     Yazarın yayıncı, kitapçı ve kütüphanecilere karşı sorumluluğu: Lütfen dosyalarınızı bilgisayar çıktısı halinde, pullu-adresli bir zarf içinde teslim ediniz. Adınıza imza günü düzenlenmişse gidiniz. Arka kapağa kitabınızın hangi rafa gireceğini belirtiniz, künye sayfalarını özenle hazırlayınız, sahte ISBN numarası verme gibi numaralara başvurmayınız, alet olmayınız.
     Yazarın okuyucuya karşı sorumluluğu: VARDIR.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir