İstihbarat Notları (El Kaide ve IŞİD)
İstihbarat Notları (El Kaide ve IŞİD)

İstihbarat Notları (El Kaide ve IŞİD)

     EL KAİDE
     El Kaide’nin temel amaçları:
* Müslüman ülkelerin iç işlerine karışan ve İsrail ile işbirliği içinde Ortadoğu’yu kendi istekleri doğrultusunda şekillendiren, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batılı güçleri Müslüman topraklarından çıkarmak,
* Bu ülkelerle işbirliği içinde olan ve İslami olmadıklarına inandıkları rejimleri ortadan kaldırmaktır.
     El Kaide, İslâm dünyasını Batı’nın etkisinden kurtarıp İsrail’i de yok ederek, İspanya’dan Endonezya’ya kadar uzanan bölgede Sünni şeriat kanunlarıyla yönetilen bir devlet kurmayı amaçlamaktadır.
     IŞİD
     El Kaide terör örgütünün bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştır.
     10 yıl gibi bir sürede El Kaide’den daha tehlikeli bir örgüt haline gelmiştir.
     Irak ve Suriye’de iç savaşın bir tarafı haline gelmiş, ele geçirdiği topraklar üzerinde Hilafet – İslam Devleti ilan etmiştir.
* Sahip olduğu farklı militan profili sayesinde acımasız terör taktiklerinin yanı sıra, konvansiyonel askeri taktikleri de kullanabilme yeteneği bulunmaktadır.
* Kullanılan askeri veya terörist taktikler örgütün stratejik planı doğrultusunda yer ve zamana uygun olarak seçilmek suretiyle kullanılmaktadır.
* Özellikle esirlerin infazları dikkatle kurgulanmakta ve adeta bir psikolojik harekât şovuna dönüştürülmektedir.
* Düşmanın güçlü ve düzenli olduğu bölgelerde, daha ziyade terörist taktikler kullanırken, zayıf ve dağınık olduğu yerlerde elindeki konvansiyonel güç unsurları vasıtasıyla askeri taktikler kullanmaktadırlar.
* Henüz ele geçiremediği ve kontrolü sağlayamadığı bölgelerde, korku yaratarak savunma direncini kırmak, karşıt görüşlüleri bölgeyi terk etmeye zorlamak, orduya katılmayı önlemek, hareket kabiliyetlerini kısıtlamak gibi maksatlarla intihar saldırıları, el yapımı patlayıcılar, suikast tarzı terörist taktikler yoğun olarak kullanılmaktadır.
* Bir yeri ele geçirip işgal etmeden önce, işgal sırasında ve sonrasında farklı taktikler uygulamaktadır.
* IŞİD’in sert yöntemlerinin yerel halk tarafından tepki görmesi, çıkan isyanlarla ele geçirdiği bazı yerleri tekrar kaybetmesi nedeniyle, halkın kalbini kazanmaya yönelik taktiklere başvurmaktadır.
* Çatışma bölgesinin coğrafi koşullarına uygun etkili taktik tercihler yapabilmektedirler. Meskûn bölgelerde küçük unsurlarla gerilla taktikleri kullanarak hızlı ve etkili hareket edebilmektedirler.
* Küçük ve daha düzensiz unsurların manevrasını, top ve tank gibi ağır silahların ateş desteği ile birlikte icra etmek gibi hassas planlama ve koordinasyon gerektiren işler yapabilmektedir.
* Militan devşirme, propaganda ve stratejik iletişim maksatlarıyla interneti ve sosyal medyayı yoğun ve etkili bir şekilde kullanabilmektedir.
* IŞİD bir terör örgütü olarak çok fazla düşmanla aynı anda çatışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir