Tarih Adım Adım Yazıldı-19. Kuzeyliler
Tarih Adım Adım Yazıldı-19. Kuzeyliler

Tarih Adım Adım Yazıldı-19. Kuzeyliler

TARİH ADIM ADIM YAZILDI – Ünlü Gezginlerin İzinden Dünya Tarihine Bir Bakış
1. Kitap-3. Bölüm : X-XIII. Yüzyıl Arası Ünlü Gezginler (KUZEYLİLER)
 

                X’uncu yüzyıl süresince ve XI’inci yüzyılın başlarında, Avrupa’nın kuzeyinde oldukça önemli sayılabilecek coğrafi bir hareketlilik yaşanmıştır. Norveçliler ile cesur Golualılar, Kuzey Denizi’nde dolaşmışlar ve zamanımıza aktarılan az çok gerçek hikâyelerin bazılarına inanılacak olursa, Beyaz Deniz’e kadar uzanmışlar ve bugün Samoyedler’in bulunduğu bölgeleri ziyaret etmişlerdir. Bazı belgeler, Prens Madoc’un Amerika kıtasını dahi keşfettiği iddiasında bulunmaktadır.
                Kuzeyli olarak tanımlanan bu kavimler, İskandinav sahillerinden yola çıkmışlar, serüven ve bilinmeyenin peşinde koşma sevdaları onları açık denize itmiştir. Yüzyıllar boyu yeni ülkeler aramışlar, bereketli toprakları ele geçirmeye çalışmışlar ve ülkelerinden çok uzaklarda yeni krallıklar kurmuşlardır.
                İzlanda’nın 861 yılına doğru, İskandinav serüvencileri tarafından keşfedildiği ve Normanlar’ın bu ülkeyi kolonize etmekte gecikmedikleri ileri sürülmektedir. Bu dönemde, Avrupa’nın en batısında bulunan ve yeni keşfedilen bir ülkeye sığınmış olan bir Norveçli, arazinin görünüşüne hayran kalarak, bu ülkeye Groenland adını vermiştir. Ancak, Amerika kıtasının bu bölgesiyle ulaşımın sağlanması çok zor olmuş ve coğrafyacı Cooley’in aktardığına göre, bir gemi, Norveç’ten Groenland’a gitmek ve oradan da geri dönmek için tam beş yıllık bir süreyi geçirmek zorunda kalmıştır. Bunun yanı sıra, o kadar sert kışlar olmuştur ki, Kuzey Denizi tamamen donmuş ve Norveç’ten Groenland’a yaya veya kızakla gidilmesi imkânı doğmuştur. Ancak, hâlâ efsane ve söylentiler devrinde yaşadığımızı, kuzey bölgelerinin güzel gelenekler ve inançlar bakımından hayli zengin olduğunu da unutmamamız gerekir.
                Biz, kanıtlanmış, inkârı mümkün olmayan gerçek olaylara dönelim ve bir İspanyol Musevisinin, doğruluğu en yetkili yorumcular tarafından da onaylanmış seyahatini anlatalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir