Karadeniz’in Şirin İlçesi – ARAKLI
Karadeniz’in Şirin İlçesi – ARAKLI

Karadeniz’in Şirin İlçesi – ARAKLI

     Doğu Karadeniz’deki diğer yerlerde olduğu gibi Araklı’nın da tarih öncesi arkeolojik çalışmalarla aydınlatılmış değildir. Ancak bin yıllar boyunca Doğu-Batı ticaretinin en canlı güzergâhı olan İpek Yolu’nun Karadeniz’e ulaştığı toprakların üzerinde kurulmuş bulunması, ticari değerinin yanı sıra askeri ve jeo-stratejik değerlere de sahip olması, ilçedeki yerleşimin Trabzon’dan çok sonra olmadığını düşündürmektedir.
     Doğu Karadeniz’i güneyden kuşatan ve savunmasını kolaylaştıran dağlar, Anadolu’ya hükmeden yönetimlerin bölge üzerinde otorite kurmasını, ticari ve sair ilişkilerle bölge kültürünün değiştirilmesini uzun süre engellemiş, kendi bildiğince ve kendine yeterek yaşamayı benimseyen bir insan tipinin oluşmasına neden olmuştur.
     Hititler döneminde bölgenin madenlerini işleyen halkı Halibler’den maden alındığı, Asurluların Batı İran’dan gelerek bölgeyle sınırlı ticari ilişkilerde bulundukları bilinmektedir.
     Bölge ilk sömürgeci ziyaretini M.Ö. 750 yıllarında Miletliler vasıtasıyla yaşamıştır. Ancak bu yıllarda Kafkasya üzerinden başlayan Kimmer akınları sebebiyle sömürgeciler bölgeye yerleşmeye fırsat bulamamışlardır. Kimmerler’den sonra İskitler, Medler ve Persler’in kısa süreli hâkimiyetleri olmuştur.
     Trabzon çevresindeki halklardan, bunların özelliklerine ve yaşama biçimlerine, yetiştirdikleri karakterlere dair bilgilerden söz eden Ksenefon, M.Ö. 400 yılında yaptığı Bayburt-Trabzon yolculuğunda, bölgenin yerli halkları olan Kolhlar ile Makronlar’ın savaşlarını Anabasis adlı eserinde yazar.
     Araklı, Trabzon’un doğusunda olup, eski yerleşim merkezi bugünkü ilçe merkezinin doğusunda bulunan “Konakönü” mevkiidir. Araklı adı, Buzluca ve Kalecik yakasında yer alan iki kale arasında bulunması nedeniyle “Arakale”den aldığı varsayılmaktadır.
     İlçe, 1916 yılında Rus işgaline uğramış ve 1918 yılında bu işgal sona ermiştir. Karadeniz’in hızla gelişip büyüyen şirin ilçelerinden biridir.
     Araklı’nın 70 km. güneyinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı “Pazarcık”, Turizm Bakanlığı’nca turizm merkezi olarak ilan edilmiştir. Pazarcık’a girişte “Pazarcık Mağarası” bulunmaktadır. Aytaş mahallesinde bulunan 3 büyük şelale de, bölgeye gelenler tarafından merak ve hayranlıkla izlenmektedir.
     Yeşilyurt beldesi “Yılantaş Yaylası”nda her yıl 25 Ağustos’ta şenlikler düzenlenmektedir. Yeşilyurt’ta, Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma şehitlik de bulunmaktadır.
     Araklı ilçe merkezine 10 km. uzaklıkta, Bereketli köyünde “Acısu” olarak bilinen madensuyu vardır. Ayrıca 55 km. uzaklıkta, Çörmeler Pilitli’de ve 80 km. uzaklıkta Balahor’da bulunan maden suyu da şifalı olarak bilinmektedir.
     Bölge halkı; çalışkan, arıcılık, meyvecilik ve madencilikle meşgul olan, denizden de faydalanan bir halktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir