Tarih Adım Adım Yazıldı-23. Ceneviz ve Venedik Tüccarlarının Orta-Asya İle İlgili Çıkarları

T

TARİH ADIM ADIM YAZILDI – Ünlü Gezginlerin İzinden Dünya Tarihine Bir Bakış
1. Kitap-4. Bölüm : Polo Ailesi ve Marco Polo (1253-1324)
(CENEVİZ VE VENEDİK TÜCCARLARININ ORTA-ASYA İLE İLGİLİ ÇIKARLARI)

                Cenovalı ve Venedikli tüccarlar, gözüpek ve cesur gezginlerin Orta-Asya’da, Hindistan’da ve Çin’de girişmiş oldukları keşif seyahatlerine karşı ilgisiz kalmıyorlardı. Onlar, bu bölgelerin yakın bir zamanda, mallarının satışı bakımından yeni pazarlar oluşturacağını anlıyorlar ve diğer taraftan, doğuda üretilmiş malların batıya getirilmesiyle elde edilecek kazancın ne kadar büyük olacağını tahmin ediyorlardı. Ticari çıkarlar bazı yeni araştırıcıları keşifte bulunmaları için zorluyordu. İşte, Venedikliler’in yurtlarından ayrılmak, bütün yorgunluklara göğüs germek, her türlü tehlikeleri göze almak suretiyle ticari ilişkiler kurmak, var olanları uzatmak, genişletmek amacıyla o çok tehlikeli seyahatleri yapmaya karar vermelerinin nedenleri bunlardı.
                Oysaki o tarihlerde böyle girişimlerde bulunmanın büyük zorlukları vardı. Cengiz İmparatorluğu, hemen hemen Asya’nın tamamına ve Doğu Avrupa’ya egemen durumdaydı. 1330 yılında, imparatorluğun parçalanmasıyla birlikte, bu geniş topraklarda, hepsi birbirinden güçlü yeni devletler kuruldu. Moğol, Kerait ve Tangutlardan oluşan Kubilay Hanlığı; Moğolistan’a ve Çin’e hâkimdi. Güney Çin’de kurulu Sung İmparatorluğu, ona tabi bir devletti. Temelini, Karahatalar ve Uygurlar’ın oluşturduğu Çağatay Hanlığı Doğu Türkeli’nde, Naymanların ve Sibirler’in çoğunluğunu teşkil ettiği Sibir Hanlığı Batı Sibirya’da hükümran olmuştu. İlhanlılar; Hindistan sınırlarından Bizans kapılarına kadar tüm bölgeye hâkimdi. Ural Dağları’ndan başlayıp Macar ovalarına kadar uzanan Altınordu Hanlığı ise, yerleşik topluluklar itibariyle daha kozmopolit bir yapıya sahipti. Bu hanlıklar, kendi içlerinde de çok sayıda küçük hanlıklara, kabilelere bölünmüş durumdaydı.

Yazar hakkında

Yorum Ekle

Yazan: Sevgi